0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące własną działalność muszą liczyć się z tym, że ich działania mogą zostać skontrolowane przez różne urzędy i instytucje. Najczęściej kontrole takie dotyczą rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Sprawdź, czego może dotyczyć kontrola urzędu skarbowego!

Kontrola urzędu skarbowego - co może ją spowodować?

Przyczyn, dla których urząd zainteresuje się danym podatnikiem jest wiele. Często może okazać się, że przedsiębiorca wykazuje dużo większe niż zazwyczaj kwoty podatku do zwrotu, szczególnie w przyspieszonym terminie. Taka sytuacja może stać się powodem, dla którego urząd skarbowy postanowi skontrolować podatnika.

Podejrzane dla urzędu może okazać się również wykazywanie dużych zakupów środków trwałych, żądających bezpośredniego zwrotu znacznych kwot lub też deklarowanie przez podatnika bardzo wysokiego podatku naliczonego przy małej sprzedaży.

Na niekorzyść przedsiębiorcy może podziałać składanie wielu korekt deklaracji podatkowej oraz wykazywanie dużych kwot transakcji wewnątrzwspólnotowych. Urząd może również sprawdzać, czy podatnik wywiązuje się z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć negatywnych konsekwencji podczas kontroli?

Do najczęstszych błędów dotyczących VAT wypływających w trakcie kontroli urzędu skarbowego należą:

 • odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego,
 • odliczenie podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych od samochodów osobowych,
 • odliczenie podatku naliczonego od faktur zakupu paliwa do samochodów osobowych,
 • odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług noclegowych i gastronomicznych,
 • przedwczesne odliczanie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, w stosunku do których prawo odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności (np. faktury za tzw. media).

Zakres kontroli a podatek VAT

Typowymi czynnościami kontrolnymi wykonywanymi w ramach postępowania kontrolnego są:

 • sprawdzenie kwot ujętych w deklaracjach z zapisami w rejestrach VAT,
 • sprawdzenie zgodności zapisów w rejestrach VAT z dokumentami źródłowymi (fakturami),
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem spełnienia związanych z nimi wymogów formalnych,
 • kontrola prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • kontrola prawidłowości określania podstawy opodatkowania,
 • kontrola transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
 • sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia: szczególnie miejsca świadczenia usług,
 • kontrola stosowania właściwych stawek podatkowych,
 • prawidłowość obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów