0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potwierdzenie NIP kontrahenta z UE a system VIES

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaję towary kontrahentowi z Holandii. W jaki sposób mogę uzyskać potwierdzenie NIP kontrahenta z UE, aby zastosować stawkę 0%?

Krzysztof, Wolin

 

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na potwierdzenie NIP kontrahenta z UE jest sprawdzenie w bazie VIES.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej 0%, pod warunkiem że podatnik:

  1. dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla  podatku od wartości dodanej;

  2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,

  3. składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

A zatem każdy podatnik, który zamierza dokonać dostawy towarów na rzecz podatnika z innego kraju UE, może ją opodatkować stawką 0%, jeżeli nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Bazę numerów zawiera system VIES, który jest systemem informatycznym, umożliwiającym państwom członkowskim Unii Europejskiej wymianę informacji o dokonywanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Zapewnia on również dostęp do bazy danych numerów identyfikacyjnych podatników VAT, stosowanych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Ważność tego numeru można sprawdzić na stronie http://www.vies.pl/.

Co ważne, aby warunek wymieniony w punkcie pierwszym był spełniony, nie jest konieczne posiadanie wydruku z systemu VIES o aktywności nabywcy jako podatnika VAT UE. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-401/12-2/JN), w której organ podatkowy jednoznacznie potwierdził, że:

(...) ustawa o podatku od towarów i usług nie reguluje kwestii obowiązku posiadania przez podatnika potwierdzenia z systemu VIES faktu, iż nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji nadany przez państwo członkowskie. Natomiast zgodnie z ww. przepisami, numer ten powinien być aktualny w momencie dokonywania dostawy.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie jest zobligowany w świetle obowiązujących przepisów, posiadać potwierdzenia w postaci wydruku z systemu VIES, iż nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji nadany przez państwo członkowskie. Jednak nie zwalnia to Wnioskodawcy z obowiązku sprawdzenia tej informacji na dzień dokonywania dostawy, a w przypadku, gdy przed dostarczeniem towaru nabywcy otrzymano należność za ten towar i wystawiono fakturę VAT – na dzień wystawienia faktury (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów