0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powiadomienia o niezgodnościach w JPK - jak sobie z nimi poradzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek wysyłki drogą elektroniczną comiesięcznych Jednolitych Plików Kontrolnych. Wraz z wprowadzeniem nowej struktury JPK V7 od 1 października 2020 roku obowiązek ten nie uległ zmianie. Wysyłany plik JPK ma jedynie inną strukturę i zawiera szerszy zakres informacji. W sytuacji wystąpienia rozbieżności informacji zawartych w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK V7 lub innych błędach rozliczeniowych wykrytych przez urząd np. odliczeniu podatku VAT od niezarejestrowanego podatnika VAT przedsiębiorcy otrzymają powiadomienia o niezgodnościach w JPK V7

Najczęstsze błędy popełniane w JPK V7

W komunikacie wydanym przez Ministerstwo Finansów zostały wskazane trzy przeważające niezgodności występujące w przesłanych przez podatników JPK V7:

  1. rozbieżności w informacjach zawartych w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK V7 za dany okres,
  2. rozbieżności w stosunku kwot transakcji w przesłanych przez kontrahentów JPK,
  3. wykazanie w JPK V7 faktur zakupów od kontrahentów, którzy nie mają statusu czynnego podatnika VAT. 

Przed dokonaniem korekty JPK V7 oraz rezygnacji z prawa do odliczenia VAT warto zweryfikować, czy faktycznie powstałe różnice są efektem błędu. Rozbieżności w stosunku do kwot transakcji w przesłanych przez kontrahentów JPK V7 mogą być np. następstwem skorzystania przez nabywcę z prawa do odliczenia podatku VAT w okresie trzech kolejnych miesięcy (w przypadku rozliczania VAT miesięcznie) lub dwóch kolejnych kwartałów (w przypadku rozliczania VAT kwartalnie).

Od 2021 roku został wydłużony termin w którym podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie mogą odliczyć podatek VAT z faktur zakupu. Szczegółowe omówienie zmian na przykładach znajduje się w artykule: Wydłużenie terminu do odliczenia VAT – nowelizacja ustawy o VAT

Przykład 1.

Jan Kowalski prowadzący firmę XYZ zakupił w lipcu 2021 roku od firmy ABC środki czystości na potrzeby działalności gospodarczej. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT. Pan Jan odliczył podatek VAT naliczony w sierpniu i wykazał transakcję w JPK V7 za sierpień. Czy w związku z tym może on otrzymać powiadomienie o niezgodnościach w JPK V7?

Pliki JPK V7 porównywane są wśród kontrahentów za ten sam okres. Pan Jan miał prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji za lipiec lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. Odliczając podatek VAT w deklaracji za sierpień, postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. Weryfikując JPK V7 za sierpień, system urzędu wykryje odliczenie podatku VAT, jednak nie odnajdzie transakcji po stronie sprzedawcy. Firma ABC wykazała podatek VAT należny w pliku JPK V7 za okres, w którym miała miejsce sprzedaż i została wystawiona faktura, a więc w lipcu 2021 roku, bo miała taki bezwzględny obowiązek. W związku z tym pan Jan po otrzymaniu powiadomienia o niezgodnościach w JPK V7 powinien udać się do właściwego urzędu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W ostatnim ze wskazanych trzech najczęstszych błędów w JPK warto podkreślić fakt, że odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który w chwili weryfikacji JPK V7 nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie jest jednoznacznym błędem popełnionym przez kontrahenta. Chodzi m.in. o sytuację w której sprzedawca został wykreślony z rejestru VAT dopiero po dokonanej transakcji sprzedaży. Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis internetowy, na którym każdy przedsiębiorca na podstawie NIP-u kontrahenta może zweryfikować, czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT. Dlatego też warto każdorazowo weryfikować status kontrahenta przed wprowadzeniem faktury zakupowej do rejestru VAT - zwłaszcza przy zawieraniu transakcji z nowymi kontrahentami.

Forma powiadomienia o niezgodnościach w JPK

W dalszej części komunikatu Ministerstwa Finansów została zawarta informacja dotycząca formy, w jakiej podatnicy otrzymają powiadomienia o niezgodnościach w JPK. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się powiadomienia drogą:

  • e-mail z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl,
  • wiadomości SMS,

zgodnie z danymi jakie zostały wskazane w zgłoszeniach identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych (na druku VAT-R).

Konsekwencje otrzymania powiadomienia o niezgodnościach w JPK V7

W treści otrzymanego powiadomienia widnieje prośba o weryfikację składanych JPK. W celu wyjaśnienia powstałych niezgodności podatnicy powinni skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym.

Powiadomienia o niezgodnościach w JPK V7 nie stanowią wezwań do zapłaty lub wezwań do złożenia wyjaśnień i nie są jednoznaczne z nałożeniem kary na podatnika. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą bez dodatkowych konsekwencji złożyć wyjaśnienia i ewentualną korektę JPK.
Otrzymanie powiadomienia o niezgodnościach w JPK V7 nie jest również jednoznaczne z obowiązkiem złożenia korekty JPK V7 (choć czasem będzie ona konieczna). W pierwszej kolejności warto zgłosić się do urzędu w celu wyjaśnienia powstałych rozbieżności. O ile rozbieżności w przekazanym pliku JPK V7 w części ewidencyjnej i deklaracyjnej za ten sam okres mogą wiązać się z faktyczną pomyłką podatnika i koniecznością sporządzenia korekty JPK V7, tak dwie następne sytuacje wskazane przez Ministerstwo jako najczęstsze popełniane błędy mogą w wielu przypadkach zostać wyjaśnione bezpośrednio w urzędzie.

Jak wygenerować korektę JPK V7 w systemie wFirma.pl?

W celu wygenerowania korekty JPK V7 w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK V7. W oknie dodawania JPK V7 należy wybrać okres i jako cel złożenia zaznaczyć opcję Korekta deklaracji. Dodatkowo możliwy jest wybór której części pliku JPK korekta dotyczy - części ewidencyjnej, części deklaracyjnej czy obu. Po kliknięciu opcji Zapisz zostanie wygenerowana korekta JPK V7.

Powiadomienia o niezgodnościach w JPK V7 w programie online

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów