0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca przy komputerze – jakie są wymagania bhp

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy BHP dość precyzyjnie wyrażają się w problematyce warunków pracy i bezpieczeństwa naszych pracowników, często jednak bywa, że przekładamy je w realia wyłącznie pracowników produkcyjnych, przestrzegamy by nosili odzież ochronną odpowiednią do wykonywanych prac. Niestety często w tej materii zaniedbywani są pracownicy biurowi, którzy również są narażeni na różne uszczerbki na zdrowiu, gdy wykonywana jest praca przy komputerze.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie wszystkich przepisów BHP, niezależnie od prac wykonywanych przez pracownika. Podstawą przepisów jest prawidłowa organizacja środowiska pracy. W obecnych czasach praktycznie nie ma firmy, w której nie jest wymagana praca przy komputerze. Dlatego warto zainteresować się restrykcjami przepisów BHP względem stanowisk biurowych. 

Osoba wykonująca pracę przy komputerze, zatrudniona przez pracodawcę (również praktykancie i stażyści) korzysta z komputera co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie (§ 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; zwanego dalej rozporządzeniem). Według tej definicji każdy pracownik przebywający przed ekranem monitora ponad 4 godziny w pracy ma prawo do przerwy na każdą przypadającą godzinę pracy przed monitorem, trwającą 5 minut lub na chwilową zmianę rodzaju wykonywanej pracy.

Praca przy komputerze a przerwy w pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy tak, by każdy pracownik po każdej godzinie nieprzerywalnej pracy przy komputerze miał możliwość zmiany rodzaju pracy, nieobciążającą wzroku lub wykonywaną w zmienionej pozycji ciała. W wypadku gdy pracodawca nie może zapewnić zmiany w pracy, musi zezwolić on na co nie mniej niż 5-minutową przerwę co każdą godzinę pracy przed ekranem monitora (§ 7 rozporządzenia). Taka przerwa jest wliczana do czasu pracownika i normalnie płatna.

Praca przy komputerze a okulary korygujące

Kolejnym obowiązkiem regulowanym przepisami BHP względem pracodawcy jest zapewnienie okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Podstawą pokrycia kosztów zakupu okularów przez pracodawcę są badania okulistyczne, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Tylko w takim wypadku jest obowiązek refinansowania okularów korekcyjnych pracownikom. W momencie, gdy wysyłamy osobę zatrudnioną, bądź ubiegającą się o etat w naszej firmie, na badania do lekarza pracy, zostanie stwierdzone czy istnieje konieczność zakupu okularów dla pracownika.

Wysokość kwoty refinansującej koszt zakupu okularów ustala już sam pracodawca w przepisach wewnętrznych swojego zakładu. Nie mniej jednak kwota musi być ustalona tak, aby umożliwiała zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów