0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej - jakie zmiany wprowadza Polski Ład?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej. Czego dotyczą? Czy możliwe jest skorzystanie z tej formy opodatkowania w 2022 roku? Sprawdźmy!

Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej – przepisy

Wejście w życie Polskiego Ładu spowodowało, że od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową. Podatnicy, którzy założą działalność w 2022 roku, również nie będą mogli zastosować karty podatkowej jako formy opodatkowania. Natomiast ci, którzy w 2021 to robili, w 2022 roku mogą to działanie kontynuować. Zmianę tę reguluje art. 65 ustawy wprowadzającej Polski Ład.

Przykład 1.

Pani Anna prowadzi zakład dentystyczny i tym samym korzystała w 2021 roku z karty podatkowej. Czy w 2022 roku będzie mogła nadal ją stosować? 

Tak, w 2022 roku pani Anna może kontynuować korzystanie z karty podatkowej.

Art. 65 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:

1. Z dniem 1 stycznia 2022 roku podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 rok zachowują moc po dniu poprzedzającym wejście w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1, art. 36 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej – jak można je ominąć?

Firmy założone jeszcze w 2021 roku, których rodzaj działalności został wymieniony w katalogu „działalności”, a dla których możliwe jest zastosowanie karty podatkowej, będą mogły z niej skorzystać w 2021 roku i kontynuować jej stosowanie w 2022 roku. Należy pamiętać, by w tej sytuacji terminowo złożyć w 2021 roku PIT-16 przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Żeby w 2022 roku nadal rozliczać się w oparciu o kartę podatkową, nie trzeba zgłaszać dodatkowych wniosków, bowiem dopóki do urzędu skarbowego nie wpłynie informacja o zmianie formy opodatkowania, przyjmowane jest kontynuowanie formy z poprzedniego roku.

PIT-16 trzeba złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu określonego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. W innym wypadku może to być miejsce zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a w ostateczności miejsce zamieszkania jednego ze wspólników.

Kontrowersyjnym sposobem na ominięcie przepisów, zewsząd omawianym, jest likwidacja działalności gospodarczej w trakcie 2021 roku i tym samym utworzenie nowej już z formą opodatkowania na karcie podatkowej. Co do zasady przepisy tego nie zabraniają, natomiast jest to postępowanie ryzykowne. Potwierdza to np. interpretacja nr 0112-KDIL3-1.4011.116. 2019.2.IM, w której wskazane zostało, że rozwiązanie takie (zamknięcie firmy z daną formą opodatkowania i utworzenie z nową formą opodatkowania) może być ryzykowne. Dyrektor KAS w interpretacji zastrzegł, że ​​odpowiedź w interpretacji dotyczyła sposobu stosowania prawa podatkowego. Nie przesądził jednak o faktycznych przyczynach likwidacji i ponownej rejestracji firmy, a co za tym idzie – czy nowa firma jest faktycznie kontynuacją poprzedniej.

Forma działalności

Czy podatnik może skorzystać z karty podatkowej w 2022?

Do kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Działalność ma już wskazaną formę opodatkowania inną niż karta podatkowa

NIE

nie dotyczy

Działalność ma już wskazaną formę opodatkowania – karta podatkowa

TAK

wniosku nie trzeba odnawiać, jeśli podatnik nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania

Działalność otworzona dopiero przed 31 grudnia 2021 roku

TAK

zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności

Działalność otworzona po 1 stycznia 2022 roku

NIE

nie dotyczy

Karta podatkowa – co należy o niej wiedzieć?

Z karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy prowadzą określony typ działalności. Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym działalnościami, które mogą korzystać z karty podatkowej, są m.in.:

1) usługowa lub wytwórczo-usługowa, określone w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;

2) usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części II tabeli;

3) usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;

4) gastronomiczna – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części IV tabeli;

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli;

6) w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli;

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części VII tabeli;

8) polegająca na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;

9) polegająca na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli;

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli;

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegająca na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.

Oprócz profilu działalności należy spełnić dodatkowe warunki. Wszystko, co musisz wiedzieć o karcie podatkowej, opisane jest w artykule: Karta podatkowa – najprostsza forma opodatkowania działalności.

Warto wspomnieć, że podatnicy nie ustalają kwoty podatku samodzielnie. Jego wysokość określana jest odgórnie w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, dlatego też z początkiem każdego roku może ona ulec zmianie. Na ustalenie podatku składa się:

  • rodzaj prowadzonej działalności,

  • liczba zatrudnionych pracowników,

  • liczba mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wykaz stawek, którymi sugeruje się naczelnik urzędu skarbowego, można znaleźć w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Poniżej można pobrać wykaz stawek dla karty podatkowej w 2022 roku.

Do pobrania:

Stawki dla karty podatkowej 2022.pdf

Warto wiedzieć, że w ramach Polskiego Ładu zmienione zostaną zasady oddziaływania składek zdrowotnych na kartę podatkową. Innymi słowy, począwszy od 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne posiadaczy kart będą wynosić 9% podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku tzw. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł, a więc składka do zapłacenia obejmuje 270,90 zł. Składka zdrowotna w 2022 roku nie zmniejszy podatku wynikającego z karty podatkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów