0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi ZUS z powodu koronawirusa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W tym tygodniu miała miejsce konferencja prasowa, której głównym punktem była wypowiedź Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. Według wstępnych szacowań pojawienie się koronawirusa na świecie, w tym w Polsce, będzie miało znaczący wpływ na dalszy rozwój kraju. Na ten moment szacowany spadek PKB wynosi od 0,5 do 1,3 pkt. proc. Gorsza kondycja kraju zawsze związana jest ze słabszą kondycją polskich przedsiębiorców. Na przyszły tydzień zostało zaplanowane przedstawienie specustawy mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu. Jednym z założeń specustawy „Koronawirus Gospodarka” jest wprowadzenie ulgi ZUS z powodu koronawirusa.

Składki ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie lub ich umorzeniu

Obecnie polskie prawo zakłada różnego rodzaju formy pomocy przedsiębiorcom znajdującym się trudniejszej sytuacji materialnej. Pomoc ta zakłada m.in.:

  • odroczenie terminu płatności składek – w przypadku wystąpienia trudności w spłacie bieżących lub przyszłych zobowiązań, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Dzięki wykonaniu opłaty prolongacyjnej przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku odsetkowego,
  • układ ratalny – dostępny dla przedsiębiorców zadłużonych w ZUS niemających możliwości jednorazowego umorzenia zobowiązań. W tym przypadku przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacania odsetek za opóźnienia, ale występuje opłata prolongacyjna,
  • umorzenie należności – dostępne dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę w wyniku nadzwyczajnego wydarzenia, w wyniku czego nie są oni w stanie dalej prowadzić działalności.

Umorzenie należności obejmuje tylko zobowiązania z tytułu składek za przedsiębiorcę.

Ulgi ZUS z powodu koronawirusa

Specustawa, nad którą obecnie pracuje rząd, ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom, których kryzys dotknie w największym stopniu, przetrwanie tego trudnego okresu. Minister Rozwoju wskazuje wprost:

„W pierwszej kolejności, tak jak szacujemy, największe straty będą ponosiły szeroko rozumiana branża turystyczna […] Drugą niemniej ważną branżą, jest branża transportowa”.

Pani Minister w swojej wypowiedzi podkreśliła, że władze są w pełni świadome, w jakich obszarach powinny zapewnić pomoc przedsiębiorcom.

„To, co jest dzisiaj najpilniejsze, najbardziej potrzebne na rynku, to dostarczenie płynności i skredytowanie pewnej formy należności, stałych należności, które poprawią, podniosą możliwości przejścia przez ten trudniejszy okres polskim firmom […] dotyczą one w pierwszej kolejności płatności składek na ubezpieczenia społeczne”.

Na jakie ulgi ZUS z powodu koronawirusa mogą liczyć przedsiębiorcy opłacający składki ZUS? W planach zakłada się zniesienie opłaty prolongacyjnej.

Czy planowane rozwiązania w realny sposób ułatwią przetrwanie na rynku pracy, usług i towarów przedsiębiorcom? To możliwe, aczkolwiek skala mnożących się problemów jest znacząca. Pytanie brzmi: z czego Polacy będą zmuszeni zrezygnować na rzecz przetrwania?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów