0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy limit wpłat na IKE i IKZE od 2022 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wchodzą w skład tzw. trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Ich zasadniczą zaletą są ulgi podatkowe, jednak należy pamiętać, że limit wpłat na te konta jest odgórnie ograniczony. W „Monitorze Polskim” na początku listopada opublikowano obwieszczenia określające nowy limit wpłat na IKE i IKZE na 2022 rok!

Jak liczony jest limit wpłat na IKE i IKZE?

Roczny limit to maksymalna kwota, którą można wpłacić na IKE i IKZE w danym roku kalendarzowym. Górny limit wpłat na IKE i IKZE ustalany jest w oparciu o wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Na IKE można wpłacić co roku nie więcej niż trzykrotność tego wynagrodzenia, a na IKZE nie więcej niż 1,2-krotność. 

Od 2021 roku na IKZE osoby samozatrudnione mogą wpłacać 1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Wpłat na IKE i IKZE można dokonywać systematycznie, np. co miesiąc wpłacając na specjalny rachunek część kwoty, bądź jednorazowo w pełnej wysokości nieprzekraczającej limitu w trakcie trwania roku.

Jakie korzyści dają wpłaty na IKE i IKZE?

IKE i IKZE to konkretne korzyści podatkowe. Pieniądze zgromadzone na kontach IKE po spełnieniu określonych warunków są zwolnione z podatku Belki. W przypadku IKZE ulga podatkowa powstaje już na początku oszczędzania, gdyż można odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rocznym rozliczeniu PIT.

Dotychczasowy i nowy limit wpłat na IKE i IKZE

Maksymalna kwota wpłat na IKE będzie wynosiła w przyszłym roku 17 766,00 zł. Oznacza to znaczny wzrost, gdyż o prawie 2 tys. zł. Z kolei maksymalna kwota wpłat na IKZE wzrośnie z obecnych 6310,80 zł do 7106,40 zł. Dla samozatrudnionych również limit wpłat na IKZE będzie wyższy i w 2022 wyniesie 10 659,60 zł.

 

limit w 2021

limit w 2022

IKE

15 777,00 zł

17 766,00 zł

IKZE

6 310,80 zł

7 106,40 zł

IKZE dla samozatrudnionych

9 466,20 zł

10 659,60 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów