0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy limit wpłat na IKE i IKZE od 2024 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wchodzą w skład tzw. trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Ich zasadniczą zaletą są ulgi podatkowe, jednak należy pamiętać, że limit wpłat na te konta jest odgórnie ograniczony. Opublikowano już obwieszczenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które wskazuje wartości określające nowy limit wpłat na IKE i IKZE na 2024 rok!

Jak liczony jest limit wpłat na IKE i IKZE?

Roczny limit to maksymalna kwota, którą można wpłacić na IKE i IKZE w danym roku kalendarzowym. Górny limit wpłat na IKE i IKZE ustalany jest w oparciu o wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce.

Na IKE można wpłacić co roku nie więcej niż trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Z kolei na IKZE nie więcej niż:

  • 1,2-krotności lub
  • 1,8-krotności jeśli prowadzona jest pozarolnicza działalność.

Wpłat na IKE i IKZE można dokonywać systematycznie, np. co miesiąc wpłacając na specjalny rachunek część kwoty, bądź jednorazowo w pełnej wysokości nieprzekraczającej limitu w trakcie trwania roku.

Jakie korzyści dają wpłaty na IKE i IKZE?

IKE i IKZE to konkretne korzyści podatkowe. Pieniądze zgromadzone na kontach IKE po spełnieniu określonych warunków są zwolnione z podatku Belki. W przypadku IKZE ulga podatkowa powstaje już na początku oszczędzania, gdyż można odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rocznym rozliczeniu PIT.

Nowy limit wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku

Limity wpłat na IKE i IKZE na 2024 rok wskazuje poniższa tabela.

 

limit w 2023

limit w 2024

IKE

20 805 zł

23 472 zł

IKZE

8 322 zł

9 388,80 zł

IKZE dla samozatrudnionych

12 483 zł

14 083,20 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów