Poradnik Przedsiębiorcy

Przepadły zadatek a koszty uzyskania przychodów

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zawarłem umowę przedwstępną na zakup lokalu oraz wpłaciłem zadatek na poczet ceny zakupu. Ostatecznie z przyczyn ekonomicznych nie doszło jednak do zakupu nieruchomości, a wpłacony zadatek przepadł. Czy przepadły zadatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Maciej, Wrocław

 

Przepadły zadatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jak wynika bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy. Co ważne, ustawodawca nie może wprowadzić wyjątku od tej zasady. Nie ma zatem znaczenia, jakie były okoliczności odstąpienia od umowy.

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej, sygn. IPPB1/415-1568/12-2/MT, z 22 stycznia 2013 r., gdzie możemy przeczytać, że:
(...) mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż niemożliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku utraty zaliczki/zadatku w związku z niewykonaniem umowy zgodnie z brzmieniem wyżej cyt. przepisu art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem bez względu na przyczynę niesfinalizowania umowy zakupu nieruchomości przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przepadłego zadatku.