0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przepadły zadatek a koszty uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zawarłem umowę przedwstępną na zakup lokalu oraz wpłaciłem zadatek na poczet ceny zakupu. Ostatecznie z przyczyn ekonomicznych nie doszło jednak do zakupu nieruchomości, a wpłacony zadatek przepadł. Czy przepadły zadatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Maciej, Wrocław

 

Przepadły zadatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jak wynika bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy. Co ważne, ustawodawca nie może wprowadzić wyjątku od tej zasady. Nie ma zatem znaczenia, jakie były okoliczności odstąpienia od umowy.

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej, sygn. IPPB1/415-1568/12-2/MT, z 22 stycznia 2013 r., gdzie możemy przeczytać, że:
(...) mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż niemożliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku utraty zaliczki/zadatku w związku z niewykonaniem umowy zgodnie z brzmieniem wyżej cyt. przepisu art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem bez względu na przyczynę niesfinalizowania umowy zakupu nieruchomości przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przepadłego zadatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów