0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup kasku do motocykla w kosztach firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ostatnio wprowadziłem do firmy zakupiony parę lat temu motocykl. Czy w związku z tym zakup kasku do motocykla również mogę uwzględnić w kosztach firmy?

Tomasz, Bytom

 

W odniesieniu do zakupu kasku do motocykla organy podatkowe zajmują różne stanowiska. Zgodnie z dominującym poglądem w tej sprawie zakup kasku oraz ubrania ochronnego do motocykla nie może stanowić kosztu podatkowego. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r. (nr sygn. 1462-IPPB1.4511.1127.2016.2.KS1), w której odniesienie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów lub poprzez odpisy amortyzacyjne wydatków poniesionych na wyposażenie, czy środki ochronny takie jak: kask, odzież ochronna lub ochraniacze, brzmi następująco:

"(...)wydatki te nie mają w przedmiotowej sprawie, ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Aby wydatki poniesione na zakup kasku i odzieży i/lub ochraniaczy można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór motocyklisty musi spełniać określone wymogi.

Ubiór taki musi utracić charakter odzieży osobistej, co w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania, ponieważ ubiór ten nie będzie opatrzony trwałymi cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy, logo itp.). Nie ulega wątpliwości, iż zakup takiego ubioru związany jest z bezpieczną jazdą na motocyklu/motorowerze. Fakt ten nie może jednak przesądzać o tym, że wydatek na zakup takiego ubioru jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskiwanie przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonych przez Wnioskodawcę lub osoby u niego zatrudnione kasku, odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy w trakcie jazdy, a ma związek z bezpieczną jazdą motocyklem/motorowerem w trakcie pracy. Bezpośrednim celem jaki jest związany z zakupem kasku i odzieży ochronnej i/lub ochraniaczy służących do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia. Z kolei wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, które związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej".

Na podstawie przytoczonej interpretacji należy stwierdzić, że organy podatkowe traktują zakup kasku jako wydatek prywatny. Jednak przed podjęciem decyzji może Pan zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej na formularzu ORD-IN, która będzie obowiązywać konkretnie dla Pana przypadku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów