0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja do celów unijnych wstecz - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Transakcje zagraniczne z kontrahentami z krajów UE co do zasady zobowiązują przedsiębiorców do rejestracji do VAT-UE, czyli transakcji unijnych. Obowiązek taki dotyczy nie tylko czynnych podatników VAT, lecz także przeważnie i podatników zwolnionych. Często podatnicy nawet nie zdają sobie sprawy z takiego obowiązku i dokonują np. unijnego zakupu bez rejestracji. Czy rejestracja do celów unijnych jest możliwa wstecz? Jak to zrobić?

Rejestracja do VAT-UE

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek zarejestrowania się do VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji związanej:

 • z nabyciem towarów od kontrahenta unijnego, czyli WNT (dotyczy nabycia towarów od firm; nie dotyczy zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności, a zamieszkałych w krajach UE);
 • z nabyciem usług, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy;
 • ze sprzedażą towarów kontrahentom z Unii, czyli WDT;
 • ze świadczeniem usług dla zagranicznych kontrahentów z UE, gdzie miejsce świadczenia usług ustalone jest w miejscu prowadzenia działalności/zamieszkania przez nabywcę.

W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT kwestia ta wygląda nieco inaczej. Obowiązek rejestracji występuje przy:

 • wewnątrzwspólnotowym nabyciu usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT;
 • wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT.

Podmiot zwolniony z VAT, który sprzedaje towary kontrahentom z UE, nie ma obowiązku rejestrowania się do VAT-UE.

Uwaga!

Przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów obowiązek rejestracji dla celów VAT-UE u podatnika VAT zwolnionego występuje dopiero, gdy wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50 000 zł. Do momentu przekroczenia limitu przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT nie musi (ale może) dokonać rejestracji.

Rejestracja do celów unijnych - terminy

Czynny podatnik VAT

Rejestracja do celów unijnych przez czynnych podatników VAT powinna być dokonywana na bieżąco. Czynni podatnicy VAT muszą dokonać rejestracji dla celów VAT-UE przed:

 • dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • nabyciem usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT,
 • dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • świadczeniem usług dla podatników VAT-UE regulowanych art. 28b.

Zwolniony podatnik VAT

Rejestracja do celów unijnych w przypadku podatnika zwolnionego z VAT powinna zostać dokonana przed:

 • importem usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT,
 • wewnątrzwspólnotowym świadczeniem usług,

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek rejestracji wystąpi dopiero, gdy wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy limit 50 000 zł.

Jak zarejestrować się do VAT-UE?

Czynny podatnik VAT oraz podatnik zwolniony dokonują rejestracji dla celów VAT-UE na formularzu VAT-R. Formularz ten można pobrać w urzędzie skarbowym i wypełnić ręcznie lub pobrać gotowy wzór dostępny na różnego rodzaju stronach internetowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów