Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Błędy w informacji VAT-UE - na co uważać?

Przedsiębiorcy współpracujący z kontrahentami z terytorium Unii Europejskiej są zobowiązani do zarejestrowania się do VAT-UE niezależnie od tego, czy na terenie kraju są czynnymi podatnikami VAT czy też są z niego zwolnieni. Rejestracja do VAT-UE i dokonywanie unijnych transakcji wiążą się z obowiązkiem składania informacji podsumowujących VAT-UE. Artykuł opisuje główne błędy w informacji VAT-UE. Dowiedz się, na co uważać i jakie są najczęstsze błędy w informacji VAT-UE!

Kiedy składać VAT-UE?

Informacja podsumowująca VAT-UE nie jest deklaracją rozliczeniową, a, jak sama nazwa wskazuje, podsumowującą przeprowadzone transakcje unijne - ale nie wszystkie. VAT-UE składają czynni podatnicy VAT, posiadający aktywny numer VAT-UE, jeśli w trakcie okresu rozliczeniowego dokonali:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług.

Ponadto VAT-UE składają również m.in. podatnicy zwolnieni z VAT przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług, dla których stosuje się art. 28b.

W informacji podsumowującej nie wykazuje się importu usług.

VAT-UE składa się:

  • w wersji papierowej - do 15 dnia miesiąca po miesiącu lub kwartale, w którym doszło do którejś z wymienionych transakcji lub

  • w wersji elektronicznej - do 25 dnia miesiąca po miesiącu lub kwartale, w którym doszło do którejś z wymienionych transakcji.

Błędy w informacji VAT-UE - zwróć uwagę na właściwą wersję druku

W internecie z łatwością można znaleźć informację VAT-UE, już nie tylko w darmowej wersji do pobrania , ale i z możliwością wypełniania online. Podatnicy powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na to, czy trafili na aktualny druk, bowiem w niektórych przypadkach może okazać się, że dana wersja już dawno nie obowiązuje.

W większości przypadków aktualizacje druków podatkowych to drobne zmiany, niemniej złożenie informacji VAT-UE na nieaktualnym formularzu skutkować może tym, że urząd uzna, że nie została ona złożona w ogóle. Organy podatkowe akceptują wyłącznie obowiązujące wersje informacji podsumowującej (chyba że przepisy przewidują tzw. okres przejściowy, czyli stosowanie przez krótki czas starych druków).

W takich sytuacjach aby mieć pewność co do prawidłowości druku warto szukać ich na rzetelnych serwisach podatkowych.

Informacje VAT-UE kwartalne nie zawsze możliwe

Co do zasady podatnicy mogą sami zdecydować, za jakie okresy składają informacje podsumowujące - miesięczne czy kwartalne. Decydując się na kwartalne składanie VAT-UE, należy jednak pilnować określonych limitów transakcji unijnych, ponieważ po ich przekroczeniu podatnik będzie zobowiązany do składania miesięcznych informacji.

Podatnicy składający informacje VAT-UE za okresy kwartalne będą zobowiązani do zmiany sposobu składania na okres miesięczny, jeżeli:

  1. całkowita wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów a także dostaw realizowanych w transakcjach trójstronnych przez drugiego podatnika w łańcuchu dostaw -  bez podatku od wartości dodanej - przekroczyła w danym kwartale kwotę 250 000 zł lub

  2. całkowita wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, bez podatku przekroczyła w danym kwartale kwotę 50 000 zł,

Uwaga!

Transakcja trójstronna to sprzedaż, która odbywa się pomiędzy trzema różnymi podmiotami, natomiast fizycznie towar przekazywany jest wyłącznie pomiędzy pierwszym a ostatnim z podmiotów. Każdy z nich musi być zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Przykład 1.

Francja zamówiła w Polsce produkty produkowane przez Niemcy. Polska zamówiła towary w Niemczech, a następnie odsprzedała go Francji, przy czym towar został wysłany bezpośrednio z Niemiec do Francji.

Według zasad ogólnych po stronie Niemiec jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0% (z zachowaniem ustawowych warunków), natomiast dla Polski (drugiego podatnika w łańcuchu dostawy) to wewnątrzwspólnotowe nabycie niezależnie od tego, że produkty zostały bezpośrednio wysłane do Francji.


W obu wymienionych przypadkach limity liczone są osobno, ale już przekroczenie jednego z nich  skutkuje obowiązkiem składania VAT-UE za okresy miesięczne i dotyczy on wszystkich transakcji unijnych (bez importu usług, którego co do zasady nie wykazuje się na VAT-UE).