Poradnik Przedsiębiorcy

Rodzice otrzymają dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca – wyjaśnienia MRPiPS

Mimo otwarcia części żłobków i przedszkoli nie wszystkie dzieci zostają przyjęte ponownie do tych placówek. Ostatnio pojawiły się wątpliwości dotyczące świadczeń dla rodziców, którzy muszą w dalszym ciągu pozostać ze swoimi pociechami w domu. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie im przyznany od 25 maja? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustosunkowało się do pojawiających się w sieci artykułów!

Kto może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja?

Część rodziców ucieszyła się zapewne z otwarcia żłobków i przedszkoli. Okazało się jednak, że mimo odgórnego pozwolenia nie wszystkie z tych placówek zostały otwarte. Co więcej, nawet jeśli działają już normalnie, to nie każde dziecko zostanie przez opiekunów przyjęte. Wiąże się to z wytycznymi GIS, jakie zostały przekazane tym podmiotom. Jednym z nich jest możliwość przebywania na jednej sali maksymalnie 12 dzieci. Pozostałe z obostrzeń są wymienione na stronie inspektoratu.

W związku z powyższym dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca, o czym pisaliśmy tu.

Skąd więc wątpliwości co do otrzymania świadczenia? 

W tym tygodniu na stronie prawo.pl pojawił się artykuł, w którym wskazano, że traci moc jeden z zapisów Tarczy dotyczący właśnie zasiłku opiekuńczego. Obecnie zatem rozporządzenie w sprawie wydłużenia możliwości pobierania świadczenia za okres sprawowania opieki nad dzieckiem stoi w sprzeczności z ustawą. To, jak należy interpretować obowiązujące przepisy, wyjaśniło jednak MRPiPS, odnosząc się do wspomnianego artykułu na stronie gov.pl. Tam możemy przeczytać:

„Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie mają możliwości zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19 oraz w przypadku, gdy, ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem”.

Podobno Ministerstwo pracuje już nad poprawkami do ustawy. Pozostaje zatem czekać na kolejną nowelizację przepisów, które uregulują powstałe niejasności.