0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie ponownie wydłużony?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka czy przedszkola mogą korzystać z dodatkowego świadczenia, jakie ZUS wypłaca z powodu zamknięcia tych placówek w związku z wystąpieniem pandemii. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wydłużany od marca. Czy można otrzymać go również w okresie wakacji?

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie jest przeznaczone dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia, ze względu na zamknięcie żłobka czy przedszkola z powodu COVID-19. Rodzic otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, pod warunkiem, że jest objęty ubezpieczeniem chorobowym nie ma znaczenia, czy podlega pod nie obowiązkowo, czy dobrowolnie. Ponadto środki z ZUS-u zostaną również przyznane rodzicom/opiekunom dzieci niepełnoletnich legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ukończenia 18. roku życia oraz opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przyznawany po 12 lipca?

W czwartek 9 lipca minister Marlena Maląg poinformowała pierwotnie, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie zostanie przedłużony na kolejny okres i będzie można z niego korzystać jedynie do 12 lipca. Jednakże po kilku godzinach sytuacja uległa zmianie  ostatecznie podjęto decyzję o wydłużeniu świadczenia o kolejne 2 tygodnie. Szefowa MRPiPIS powiedziała:

„W ten sposób chcemy wspierać rodziców, zależy nam, by nie musieli się martwić o opiekę nad dzieckiem np. w sytuacji zamknięcia żłobka czy przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem.”

Rozporządzenia wydłużające możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rodzice będą mogli zatem zdecydować, czy od poniedziałku chcą wysłać swoje pociechy do żłobka czy przedszkola, czy też pozostaną z nimi w domu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów