0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

2 marca 2020 Sejm uchwalił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, która weszła w życie już 8 marca. Przewiduje ona dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Sprawdź, kto może go otrzymać.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

W związku z omawianą ustawą, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 o dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą starać się rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, którzy:

  • sprawują opiekę nad dzieckiem poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka),
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Pracownicy oraz zleceniobiorcy, aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, muszą złożyć:

Według nowych zaleceń ZUS, w celu otrzymania przez pracownika dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wymagane złożenie wniosku Z-15a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą również składają oświadczenie w ZUS – w ich przypadku nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Co warto wiedzieć na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego? 

W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego można otrzymać 14 dni wolnych, które powinny zostać przeznaczone na opiekę nad dzieckiem. Okres ten nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, przysługujących rodzicom i opiekunom opiekujących się dziećmi do lat 14. 

Zasiłku opiekuńczego nie wypłaca się obojgu rodzicom. Jest to świadczenie przysługujące jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowania opieki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość wynosi 80% wynagrodzenia.

W związku z koronawirusem ZUS uruchomił specjalną infolinię. Dzwoniąc pod numer: 22 560 16 00 można uzyskać informacje na temat:

  • ulg i umorzeń dla płatników składek, tj. ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • o dodatkowych zasiłkach wprowadzonych w związku z koronawirusem – informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19 – w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można uzyskać dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Działania te mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów