0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wskutek rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czas zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r. Co w takiej sytuacji mają zrobić rodzice? Czy wydłużono także dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony?

Dzięki ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Jak wiadomo, koronawirus spowodował wydłużenie do 10 kwietnia 2020 r. okresu, w którym żłobki, przedszkola i szkoły pozostaną zamknięte. Dlatego pojawiło się pytanie, co w tej sytuacji mają zrobić rodzice. Aktualnie brak przepisów, które wydłużają okres, za jaki można otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice nie mają jednak powodu do obaw, ponieważ zgodnie z informacją na stronie ZUS

Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.”

Co mogą zrobić rodzice?

Ja wynika z komunikatu ZUS do czasu wejścia w życie ustawy, która wydłuży okres pobierania dodatkowego zasiłku rodzice mogą:

  • złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zostanie ono jednak rozpatrzone dopiero po wejściu w życie znowelizowanych przepisów;
  • wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach –  takim przypadku obowiązuje limit 60 dni w roku kalendarzowym oraz wymagane są dokumenty na ogólnych zasadach (wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły). Natomiast po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z 2 marca 2020 r. taki wniosek będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tym samym okres przyznanego zasiłku opiekuńczego nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, a wliczy się do limitu dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Informacja przekazana przez ZUS z pewnością uspokoi część rodziców i pozwoli zapewnić odpowiednią opieką dzieciom. Jednak w przedstawionym komunikacie nie wspomniano, czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również rodzicom dzieci w wieku powyżej lat 8. W tej sytuacji należy czekać na podpisanie ustawy.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów