0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca 2020 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to specjalne uprawnienie przysługujące rodzicom. Pierwszy z nich obowiązywał od 26 marca. Świadczenie to przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do końca 2020 roku? Wyjaśniamy w artykule!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września 

1 września 2020 roku wprowadzono kontynuację dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Już wówczas zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów poinformowano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności okres ten może zostać wydłużony. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zasiłek przysługuje więc do 20 września w następujących przypadkach: 

  • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały oraz

  • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Istnieje jednak spora szansa, że zgodnie z wcześniejszymi prognozami zasiłek zostanie przedłużony nawet do końca 2020 roku. 

Projekt ustawy – dodatkowy zasiłek do końca roku? 

Z inicjatywą przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wyszły dwie posłanki KO – Marzena Okła-Drewnowicz i Aleksandra Gajewska. Apelują one o wprowadzenie projektu do porządku obrad na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jak wskazuje posłanka Okła- Drewnowicz: 

„Nie ma na co czekać. Premier czeka, ale pandemia nie poczeka. Dlatego przygotowaliśmy konkretny projekt ustawy, który przedłuża możliwość uzyskiwania dodatkowych zasiłków opiekuńczych do końca roku, oczywiście z możliwością przedłużenia”. 

Projekt ma stanowić zabezpieczenie dla rodziców w tym trudnym czasie epidemii. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje on jednak, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w marcu 2020 roku. Początkowo przysługiwał na dwa tygodnie, ale ten okres kilkukrotnie wydłużano. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do końca 2020 roku? Tego dowiemy się już w najbliższym czasie, póki co powstał projekt, który zakłada przedłużenie świadczenia po 20 września.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów