0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał po świętach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby, które nie mogą pracować z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, w dalszym ciągu będą mogły pobierać świadczenia z tego tytułu. W sejmie pojawił się kolejny projekt rozporządzenia wydłużający dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy będzie przedłużona wypłata środków? O tym poniżej.

Kto może się starać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wspomniane świadczenie przeznaczone jest dla osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 8, jeżeli: 

  • z powodu COVID-19 zamknięty został klub dziecięcy, żłobek, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko;
  • wspomniana placówka jest otwarta, ale wprowadzono w niej ograniczenia funkcjonowania, w związku z czym nie mogą zapewnić opieki w czasie pandemii;
  • niania lub dzienny opiekun dziecka nie są w stanie sprawować opieki z powodu COVID-19.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych również otrzymają dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli występują wymienione wcześniej przypadki. Tu jednak świadczenie może zostać przyznane na dziecko w wieku:

  • do 16 lat, gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, jeśli posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, o ile udokumentują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice i opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy sprawują opiekę nad taką osobą w związku z zamknięciem placówki, do której ta osoba uczęszczała, również mogą starać się o świadczenie z tego tytułu. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Do kiedy przedłużone zostaną wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 24 grudnia. Zgodnie z projektowanymi zmianami świadczenie to będzie przyznawane od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca zapowiadanego narodowego lockdownu. Rodzice będą mogli starać się o niego również w czasie ferii zimowych. Wstępny plan zakłada, że od 18 stycznia uczniowie mają powrócić do szkół.

Przedłużenie wypłat dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 17 stycznia jest w pełni uzasadnione planami rządu. Po tym czasie, jeśli dzieci wrócą do szkół, zakończy się również wypłata tego świadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów