0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd zdecydował o rozszerzeniu nauki zdalnej na klasy najmłodsze szkół podstawowych: I–III. Na razie ta forma nauki ma obowiązywać do 29 listopada. Razem z tą decyzją pojawia się pytanie, co mają zrobić rodzice tych dzieci? Czy w związku z objęciem nauką zdalną dzieci będą mogli otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Co mogą zrobić rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada

Na konferencji prasowej ogłoszono że klasy I-III przechodza na zdalne nauczanie czyli od 9 listopada nastąpi całkowite zamknięcie szkół. Premier Mateusz Morawiecki poinformował:

„Zasiłki będą wypłacane tak jak wiosną”.
Oznacza to, że powróci dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zacznie on obowiązywać w okresie nauki zdalnej klas I–III, czyli do 9 do 29 listopada 2020 roku. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała:
 „W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego; będzie on przysługiwał przez 21 dni – od 9 do 29 listopada”.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zasady

Dopiero czekamy na podstawę prawną i szczegółowe zasady dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Podczas konferencji premier zapowiedział, że zasiłek będzie przyznawany na takich samych zasadach jak wiosną. Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią COVID-19 był wypłacany w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.  Wówczas świadczenie przysługiwało rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także w sytuacji, gdy dzieci nie mogły uczęszczać do placówek oświatowych ze względu na obostrzenia. Dodatkowo skorzystać z niego mogli rodzice dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie przysługiwało także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie na najmłodsze dzieci

Na konferencji premier poinformował jednocześnie, że opieka w przedszkolach i w placówkach przedszkolnych zostaje bez zmian, co może oznaczać, że rodzice najmłodszych dzieci nie będą mogli skorzystać z zasiłku. 

W tej sytuacji te osoby będą mogły skorzystać z zasiłku opiekuńczego przyznanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę, lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łącznie 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Dlatego, aby poznać więcej szczegółów dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który będzie obowiązywał w listopadzie, musimy poczekać na rozporządzenie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów