0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie kosztów samochodu ciężarowego będącego środkiem trwałym w dwóch firmach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z moim ojcem jesteśmy współwłaścicielami samochodu ciężarowego, który obecnie wykorzystywany jest w jego działalności gospodarczej. Niedawno założyłem własną firmę o podobnym profilu, zatem chciałbym także wykorzystywać dany pojazd na potrzeby przedsiębiorstwa wprowadzając go do środków trwałych.

Czy samochód może być środkiem trwałym w dwóch różnych firmach? Jak w takiej sytuacji rozliczać koszty związane z m.in.: opłatami viaToll, paliwem, zwrotem kosztów naprawy? Jak będzie wyglądać kwestia ubezpieczenia samochodu, kto będzie miał prawo do zaliczenia tego wydatku do kosztów?

Daniel, CzęstochowaObowiązujące przepisy prawa nie zabraniają, aby jeden środek trwały był wykorzystywany w kilku działalnościach jednocześnie.

W związku z tym, że urządzenie viaBOX jest przypisane tylko do jednego pojazdu, faktura wystawiana jest na jeden podmiot gospodarczy, który został podany przy rejestracji w systemie viaTool. Zatem koszt dotyczący Pana działalności powinien być refakturowany przez Pańskiego ojca w wysokości określonej na podstawie historii przejechanych podróży lub wydruków z tachografów. Tak otrzymana refaktura będzie stanowić koszt związany z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Koszt paliwa jest także związany z wydatkami poniesionymi na bieżące użytkowanie pojazdu, więc nie może być rozliczany proporcjonalnie na współwłaścicieli. Faktury za zakup paliwa na potrzeby Pana działalności mogą być zaliczone tylko do jej kosztów podatkowych.

Koszty naprawy należy rozliczać proporcjonalnie do części posiadanych udziałów. Faktura za naprawę powinna zostać wystawiona na jeden podmiot gospodarczy, np. na działalność Pańskiego ojca, a następnie wydatek należy refakturować na Pana działalność w wysokości posiadanych udziałów środka trwałego.

Umowa ubezpieczenia jest wystawiana na współwłaścicieli, zatem wartość składki, jaką może Pan zaliczyć do kosztów podatkowych będzie w wysokości odpowiadającej Pańskiemu udziałowi we własności pojazdu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów