0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z VAT przy działalności związanej z obrotem złota inwestycyjnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamierzam otworzyć działalność związaną z zakupem i sprzedażą złota inwestycyjnego. Czy w takiej sytuacji muszę rejestrować się jako czynny podatnik VAT?

Kajetan, Warszawa

Dokonując tego typu transakcji, co do zasady może korzystać Pan ze zwolnienia z VAT jakie daje art. 122 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

"Zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego."

Dokonując czynności określonych w wyżej przytoczonym artykule, co do zasady nie musi rejestrować się Pan jako czynny podatnik VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów