0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód jako towar handlowy - rozliczenie kosztów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który w swojej działalności zajmuje się sprzedażą samochodów, często ponosi wydatki związane z ich naprawą czy przystosowaniem do sprzedaży. Powstaje więc w tej sytuacji pytanie, w jaki sposób rozliczyć tego typu wydatki? Czy powinny one stanowić towar handlowy? Dowiedz się, jak rozliczyć samochód jako towar handlowy.

Samochód jako towar handlowy

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się sprzedażą samochodów, zakupione w celu dalszej odsprzedaży pojazdy powinny zostać ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako towar handlowy. Tym samym ich zakup powinien być wykazany w kolumnie 10 KPiR. Według definicji zawartej w § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym (...).

Samochód w tym przypadku przeznaczony jest do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, spełnia więc definicję towaru i powinien zostać w ten sposób wykazany w ewidencji. Należy przy tym pamiętać, że samochód będący towarem handlowym, nie powinien być wykorzystywany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W myśl art. 86a ustawy o VAT samochód zakupiony w celu dalszej odsprzedaży jest bowiem uznawany za samochód wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności i od zakupów związanych z takim samochodem przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. Według wyżej wspomnianego artykułu, dodatkowym warunkiem do tego, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 100% VAT od pojazdu zakupionego w celu dalszej odsprzedaży, jest to, że sprzedaż pojazdów musi być przedmiotem działalności podatnika. Jeśli zatem czynność taka ma charakter incydentalny i nie jest głównym przedmiotem prowadzonej działalności, prawo do pełnego odliczenia VAT może zostać zakwestionowane.

Samochód jako towar handlowy - koszty związane z zakupem i przystosowaniem do sprzedaży

Jak wspomniano na początku, przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność w zakresie handlu samochodami, bardzo często ponoszą koszty związane z przygotowaniem ich do sprzedaży, takie jak naprawa, czyszczenie, rejestracja, paliwo zużywane przy jeździe próbnej klienta. Powstaje więc często pytanie, w jaki sposób ująć tego typu koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponieważ samochód w tym przypadku stanowi towar handlowy, kwestia ta nie jest do końca jednoznaczna.

Z punktu widzenia technicznego księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, koszty te mogą zostać wprowadzone do jednej z trzech kolumn:

  1. kolumna 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych”,

  2. kolumna 11 “Koszty uboczne zakupu”,

  3. kolumna 13 “Pozostałe wydatki”.

Według załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do kolumny 10 należy wprowadzać wartość zakupionych towarów oraz materiałów według cen nabycia. Towarami, według wspomnianego rozporządzenia, są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. W związku z tym do kolumny tej nie zakwalifikujemy z pewnością usług związanych z zakupem i przystosowaniem samochodu do odsprzedaży, jak np. transport, mycie czy przeprowadzenie badania technicznego.

Jednak skoro w kolumnie 10 mają zostać wpisane wyroby w stanie nieprzetworzonym przeznaczone do sprzedaży, można tu wpisać części zamienne zużyte do naprawy samochodu. Ponieważ zostają wmontowane w samochód, zostają zakupione w celu ich odsprzedaży.

Do kolumny 11 powinny zostać wprowadzone koszty uboczne związane z zakupem materiałów i towarów, w szczególności takie jak załadunek, wyładunek, transport, ubezpieczenie w drodze. Jeśli więc samochód został przetransportowany do firmy na lawecie, koszty związane z jego przewozem powinny zostać wpisane do kolumny 11. Co ważne, w miejscu tym powinny być umieszczone również koszty paliwa zużytego przy transporcie, jeżeli przedsiębiorca przyjechał samochodem do firmy bez konieczności transportowania go.

Z kolei kolumna 13 KPiR to kolumna przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W związku z tym w omawianej w tym artykule sytuacji, w kolumnie tej powinny zostać zamieszczone wydatki nieuwzględnione w kolumnie 10 i 11, a więc koszty takie jak badania techniczne, mycie i czyszczenie pojazdu, podatek pcc (jeśli zakupu dokonujemy od osoby fizycznej), koszty napraw.

Jak widać rozliczenie wydatków związanych z samochodem, który jest towarem handlowym, nie jest oczywiste i wymaga niekiedy dłuższego zastanowienia i przeanalizowania zapisów ustaw i rozporządzeń. Ponieważ interpretacja przepisów jest rzeczą subiektywną, podatnik powinien zawsze umieć uzasadnić przyczynę swojego postępowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów