0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochody elektryczne bez kilometrówki w PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje w działalności samochód, który nie został wprowadzony do środków trwałych firmy, to w celu zaliczenia wydatków z nim związanych do kosztów podatkowych musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (kilometrówkę). Co jednak w przypadku, gdy podatnik wykorzystuje samochody elektryczne? Czy wówczas wydatki z nimi związane rozlicza się za pomocą kilometrówki? Odpowiadamy poniżej.

Kilometrówka - na czym polega?

Kilometrówka określa limit wydatków związanych z eksploatacją samochodu, jakie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. W celu obliczenia kwoty, jaką można ująć w kosztach podatkowych, dokonuje się przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu przebytych w celach firmowych przez stawkę za 1 km przebiegu. Ustaloną w ten sposób kwotę ujmuje się w KPiR. 

Ważne!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. stawka za 1 km przebiegu pojazdu jest uzależniona od pojemności skokowej silnika i wynosi:

 • 0,5214 zł - jeśli pojemność silnika nie przekracza 900 cm3,
 • 0,8358 zł - jeśli pojemność silnika wynosi powyżej 900 cm3

Co powinna zawierać kilometrówka?

Podatnik, aby określić liczbę kilometrów faktycznie przejechanych dla celów firmowych, musi prowadzić ewidencję przejechanych tras za pomocą kilometrówki. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiują, co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu.

Zgodnie z przepisami kilometrówka powinna zawierać:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • opis trasy (skąd – dokąd);
 • kolejny numer wpisu;
 • datę i cel wyjazdu;
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów;
 • stawkę za 1 km przebiegu;
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu;
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Powyższe zasady rozliczania wydatków związanych z niefirmowymi pojazdami używanymi w firmie dotyczą samochodów z silnikami spalinowymi. Inaczej wygląda rozliczanie wydatków związanych z pojazdami, gdy w firmie wykorzystywane są samochody elektryczne.

Samochody elektryczne a kilometrówka

Jeśli nie jest możliwe określenie pojemności silnika samochodu, a co za tym idzie, nie jest możliwe przyporządkowanie odpowiedniej stawki za 1 km przebiegu, to nie ma możliwości ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów rozliczanych w ramach kilometrówki.
W związku z tym przepisy nie regulują kwestii rozliczania kosztów związanych z wykorzystywaniem w działalności samochodów elektrycznych.

Ważne!

W sytuacji, gdy w działalności wykorzystywane są samochody elektryczne, które nie zostały wprowadzone do środków trwałych firmy, to przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia dla tych pojazdów kilometrówki. Wówczas wydatki z nimi związane zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jednak muszą one spełniać obligatoryjny warunek, a mianowicie muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2011 roku, nr IPPB3/423-494/11-2/GJ.

Otóż wnioskująca spółka zamierzała wynająć bądź wydzierżawić na potrzeby firmy samochody napędzane silnikami elektrycznymi typu EV i EREV. W związku z tym zapytała organ podatkowy, czy wynajmując samochody elektryczne, będzie musiała prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu i ustalać limit kilometrówki.

W odpowiedzi organ podatkowy uznał, że w przypadku samochodów osobowych typu:

 • EV - można mówić jedynie o mocy elektrycznej, nie ma bowiem możliwości podania pojemności skokowej silnika. W związku z tym trudno jest ustalić właściwą stawkę za kilometr przebiegu, która zależna jest od pojemności skokowej pojazdu,
 • EREV - można mówić zarówno o mocy elektrycznej, jak i pojemności skokowej silnika. Jednak w tego typu pojazdach napęd spalinowy stosuje się jedynie w awaryjnych sytuacjach. Dlatego też podstawową jednostką napędową jest silnik elektryczny. W związku z tym dla pojazdów typu EREV nie stosuje się ewidencji przebiegu pojazdu.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie osobowe samochody elektryczne typu EV i EREV mogą stanowić koszt uzyskania przychodu bez konieczności prowadzenia kilometrówki. Ponadto organ podatkowy zgodził się ze zdaniem podatnika, że w przypadku samochodów osobowych typu EREV niecelowe jest prowadzenie kilometrówki jedynie w sytuacjach awaryjnych, gdy podatnik będzie korzystał z napędu spalinowego.

Samochody elektryczne a podatek VAT

W przypadku odliczania podatku VAT od samochodów elektrycznych pojemność silnika nie ma znaczenia. Dlatego też użytkowanie w działalności tego typu pojazdów nie daje prawa do odliczania podatku VAT w pełnej wysokości. W związku z tym, co do zasady od pojazdów elektrycznych niewprowadzonych do środków trwałych firmy będzie przysługiwało odliczenie 50% podatku VAT od wydatków z nimi związanych.

Jeśli jednak podatnik będzie chciał odliczać 100% od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów elektrycznych to będzie zobowiązany do wykorzystywania pojazdów tych wyłącznie w firmie. To z kolei wiąże się z prowadzeniem dodatkowej dokumentacji, która potwierdza fakt wykorzystywania pojazdów tylko w firmie. Podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT oraz zgłosić samochód do urzędu skarbowego na druku VAT-26.

Podsumowując, ze względu na możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami elektrycznymi w pełnej wysokości rozwiązanie to może okazać się korzystniejsze niż wynajem samochodu ze silnikiem spalinowym. Podatnik musi jednak mieć na względzie, że rozliczanie wydatków związanych z użytkowaniem samochodów elektrycznych w firmie nie zostało jednoznacznie uregulowane w przepisach. Dlatego też składając wniosek o wydanie interpretacji, przedsiębiorca może spotkać się z odmiennym zdaniem organów podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów