0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód zabytkowy - nabycie i sprzedaż

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy sprzedający samochody używane niekiedy decydują się na rozwój firmy w stronę dostawy samochodów zabytkowych, kolekcjonerskich. Zakup tego typu samochodu wiąże się z wieloma formalnościami. Dalsza odsprzedaż będzie również zależała od tego jak samochód zabytkowy zostanie sklasyfikowany jako zabytek oraz od charakteru podmiotu, który ten samochód nam dostarczył.

Samochód zabytkowy - klasyfikacja

Z samochodem zabytkowym mamy do czynienia wówczas gdy:

 1. jego wiek oscyluje na co najmniej 25 lata,

 2. posiada min 75% zachowanych części oryginalnych

 3. samochody mające mniej niż 25 lat o ile są egzemplarzem unikatowym z racji wyjątkowych rozwiązań  konstrukcyjnych  charakteryzujące się ponadto przynajmniej jedną z poniższych cech:

 • unikalne rozwiązania konstrukcyjne,

 • dokumentują ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,

 • związane były z ważnymi wydarzeniami historycznymi,

 • były użytkowane przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,

 • miały związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,

 • posiadają oryginalne wykonanie lub zostały odrestaurowane na bazie oryginalnych elementów,

 • zostały odtworzone wiernie zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Spełnienie przedstawionych w pkt. B kryteriów musi zostać potwierdzone przez rzeczoznawcę techniki samochodowej, eksperta z dziedziny historii motoryzacji oceny pojazdów zabytkowych (rzeczoznawcy z listy zatwierdzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków - Dep. Ochrony Zabytków).

Nabycie samochodu zabytkowego z możliwością zastosowania stawki VAT 8%

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki (w tym również pojazdy kolekcjonerskie/zabytkowe), które znajdują się w dziale 97 Wspólnej Taryfy Celnej, zaliczane są do kodu CN 9705 00 00 (kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne zawarte także w art. 120 ust. 1 pkt 2b ustawy o VAT). Zatem samochody zabytkowe, które zostały zaklasyfikowane do pojazdów kolekcjonerskich zgodnie z wyżej przytoczonym kodem CN 9705 00 00 stawka podatku VAT 8% (także stawka celna 0%).

Dodać należy także, iż sama ocena rzeczoznawcy i wpisanie do rejestru zabytków danego pojazdu nie jest podstawą do zastosowania stawki 8% bowiem w ślad za tym samochód kolekcjonerski musi zostać zaklasyfikowany do kodu CN 9705 00 00 klasyfikacji taryfowej.

Stawka VAT 8% przy spełnieniu powyższych warunków znajdzie zastosowanie przy imporcie towarów.

Potwierdzenie powyższego odzwierciedla interpretacja indywidualna z 7 lutego 2014r. Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach o sygn. IBPP2/443-1006/13/WN.

Klasyfikacja samochodu zabytkowego z obowiązkowym zastosowaniem stawki VAT 23% przy nabyciu

Jeżeli zakupiony pojazd zabytkowy, kolekcjonerski jednak nie spełni wymienionych wcześniej wymagań zostanie wówczas zaliczony do wspólnej taryfy celnej CN 8703 00 00 lub 8704 00 00 co będzie skutkować obowiązkiem zastosowania stawki VAT 23% zarówno przy przy imporcie towarów jak i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Sprzedaż samochodu zabytkowego w kraju ze stawką VAT 23%

Stawka VAT z tytułu krajowej dostawy pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich wynosi 23%. Przedsiębiorca może również skorzystać z procedury VAT MARŻA jednak pod pewnymi poniższymi warunkami.

Sprzedaż samochodu zabytkowego w kraju z zastosowaniem procedury VAT MARŻA

Zgodnie z art. w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Idąc dalej w ust. 10 powołanego artykułu dokonanie dostawy zgodnie z art. 120 ust. 4, towarów nabytych od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej krajowym lub zagranicznym podatnikiem VAT,

 2. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku VAT za przyczyną:

- dostawcy towarów zwolnionego podmiotowo z VAT (nieprzekroczenie obrotów rocznych 150.000zł)

- przy przeznaczeniu tych towarów wyłącznie na sprzedaż zwolnioną z podatku VAT

 1. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadach VAT MARŻA,

 2. podatników zagranicznych, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku za przyczyną:

- dostawcy towarów zwolnionego podmiotowo z VAT,

- przy przeznaczeniu tych towarów wyłącznie na sprzedaż zwolnioną z podatku VAT

 1. podatników zagranicznych, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach VAT MARŻA, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

- skutkuje możliwością zastosowania przy danej sprzedaży w kraju opodatkowania za pomocą procedury VAT-MARŻA.

Z powyższego wynika, iż w przypadku, gdy przy zakupie danego pojazdu zabytkowego będącego przedmiotem kolekcjonerskim przedsiębiorca był pozbawiony możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego oraz nabył dany pojazd od wyżej wymienionych podmiotów, będzie mógł zastosować w procesie sprzedaży danego pojazdu procedurę VAT MARŻA.

Oznacza to, że podatek VAT należny od tej sprzedaży będzie obliczał od różnicy pomiędzy wartością zakupu
a wartością sprzedaży danego pojazdu zabytkowego.

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna z 18 sierpnia 2014r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP2/443-451/14-2/KBr.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów