Poradnik Przedsiębiorcy

Szkolenie BHP w pracy zdalnej - czy jest obowiązkowe?

Od przyszłego miesiąca planuję zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę, który będzie wykonywał pracę zdalnie z domu w formie telepracy. Czy muszę go przeszkolić w zakresie BHP?

Alicja, Kielce

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zatrudniając każdego pracownika, zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez szkolenia nie można dopuścić pracownika do pracy. Dotyczy to również osób zatrudnionych w formie telepracy.

Właściciel firmy sam może przeprowadzić szkolenie BHP lub zlecić je firmie zewnętrznej.

Aby właściciel mógł samodzielnie prowadzić zadania i dokumentację BHP, musi spełniać określone warunki:

  • posiadać odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • liczba zatrudnionych przez niego pracowników nie może przekraczać 10 osób,

  • zatrudnia do 20 pracowników, przy czym jego działalność jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odbyte wstępne szkolenie BHP należy udokumentować kartą szkolenia wstępnego.