0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wycenić środek trwały bez dokumentu zakupu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wycena środka trwałego ma na celu ustalenie jego wartości, która zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych i od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Nie zawsze możliwe jest określenie jej na podstawie dokumentu zakupu - zdarzają się sytuacje, gdy takiego nie posiadamy. Co wtedy? Jak wycenić środek trwały? Wyjaśniamy.

Wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie

W sytuacji, gdy dany składnik majątku wytworzyliśmy sami, wówczas (siłą rzeczy) nie posiadamy żadnego dowodu potwierdzającego jego zakup. W takim przypadku wartość początkową ustala się na podstawie kosztu wytworzenia, a więc wartości (w cenie nabycia) zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku, wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę oraz innych kosztów.

Co ważne, do kosztów wytworzenia nie możemy zaliczyć wartości pracy własnej, małżonka lub małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży i pozostałych kosztów operacyjnych lub operacji finansowych.

Jak wycenić środek trwały otrzymany w darowiźnie lub spadku

Jeżeli dany środek trwały stanowi darowiznę lub przedmiot spadku, wówczas również ciężko o dokument zakupu. W takiej sytuacji za wartość początkową powinniśmy przyjąć wartość rynkową przedmiotu z dnia nabycia lub też kwotę wynikającą z umowy o nieodpłatnym przekazaniu.

Wniesienie prywatnego majątku do firmy

W sytuacji, gdy postanowimy, że w prowadzonej działalności będziemy wykorzystywać prywatny sprzęt, do którego nie posiadamy dowodu zakupu, wówczas nie tracimy możliwości zaliczenia danego składnika majątku do środków trwałych firmy.

W takim wypadku przepisy zezwalają na wprowadzenie środka trwałego w wartości, której podstawą jest wycena dokonana przez samego przedsiębiorcę. Wyceny tej powinno się dokonać na podstawie cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia zużycia danego składnika majątku.

Jeżeli jednak ustalenie wartości środka trwałego sprawia nam dużą trudność, wówczas istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do niezależnego biegłego - rzeczoznawcy majątkowego.

Ważne!

Przekazanie składnika majątku prywatnego do środków trwałych wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu. Powinien on zawierać dane potwierdzające fakt dokonania takiej operacji oraz określać:

  • datę jej dokonania,
  • rodzaj przekazywanego środka trwałego,
  • dane niezbędne do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji oraz prawidłowego ustalenia odpisów amortyzacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów