0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkolenie BHP w języku obcym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie zatrudnimy wielu cudzoziemców, którzy niekoniecznie znają język polski. Czy w takim przypadku przeprowadza się szkolenie BHP w języku obcym? 

Leon, Płock

Każdy z pracodawców ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane są szkolenia BHP. Reguluje to art. 237(3) § 2 Kodeksu w pracy, w którym wskazano, że to pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Natomiast zgodnie z art. 237(3) § 1 kp pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tych regulacji jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przepisach Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu nie jest uregulowane, w jakim języku powinny odbywać się szkolenia. Jednak zgodnie z kodeksem obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracownika z zasadami BHP. Czyli aby uznać, czy pracownik został zapoznany z przepisami BHP, musi oni zrozumieć materiał merytoryczny. Dlatego można uznać, że szkolenie BHP w języku obcym to konieczność. 

Aby pracownik niewładający językiem polskim mógł się zaznajomić z przekazywana materią merytoryczną, szkolenie BHP powinno odbywać się w języku lub w asyście tłumacza języka, którym posługuje się ten pracownik. Należy również pamiętać, że dokumenty ze szkolenia powinny być dwujęzyczne. Czyli karta szkolenia BHP, na której pracownik potwierdza jego odbycie, powinna mieć dwie wersje językowe, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że zrozumiał on podpisywaną treść oświadczenia.

Pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracowników z przepisami BHP. Dlatego w przypadku osób niewładających językiem polskim konieczne jest przeprowadzenie  szkolenia BHP w języku obcym. Dzięki temu pracodawca będzie mieć pewność, że zrozumieli oni zasady BHP. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów