0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza prawna, czyli kolejne zmiany w prawie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd pracuje nad nowym projektem „Tarcza prawna”, który jest jedną z inicjatyw w ramach Polskiego Ładu. Mają na nim skorzystać wszyscy: przedsiębiorcy, obywatele i administracja publiczna.

Tarcza prawna – główne założenia

Tarcza prawna ma zredukować obciążenia regulacyjne, tak aby procedury administracyjne były szybsze i sprawniejsze. Celem tego jest wygenerowanie oszczędności kosztowych i czasowych dla obywateli i przedsiębiorców. Zapowiada się, że przyniesie to pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do kraju i stanowionego przez nie prawa. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które koordynuje projekt, dostrzega potrzebę systematycznego przeglądu regulacji prawnych, tak aby zredukować nieuzasadnione obciążenie niepotrzebnymi bądź nadmiarowymi procedurami.

Jakie rozwiązania przewiduje projekt „Tarcza prawna”?

Pierwsza odsłona projektu obejmuje takie rozwiązania, jak:

  • elektronizacja procedur;

  • ostrożnie wprowadzana jednoinstancyjność postępowań;

  • szerokie wykorzystanie milczącego trybu załatwienia sprawy i postępowania uproszczonego;

  • przedłużenie w czasie terminu realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych po stronie obywateli, przedsiębiorców oraz organów ze względu na epidemię COVID-19;

  • innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur.

Anna Kornecka, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii: „Wprowadzenie postępowania uproszczonego i milczącego załatwienia sprawy, wprowadzenie jednoinstancyjności w niektórych postępowaniach administracyjnych, cyfryzacja i automatyzacja procedur oraz inne formy uproszczeń, a także tzw. przepisy covidowe, które są do wprowadzenia na czas pandemii i sprowadzają się np. do przesunięcia w czasie niektórych obowiązków regulacyjnych”.

Kiedy Tarcza prawna wejdzie w życie?

Odsłony Tarczy prawnej planowane są w cyklach kwartalnych. Ma być ich łącznie cztery, ale jeśli w tym czasie nie uda się uprościć wszystkich regulacji, to prace przedłużą się o kolejne kwartały. Przewiduje się, że zmiany mają być wprowadzane stopniowo i z odpowiednim czasem na to, aby odpowiednie instytucje, przedsiębiorcy i obywatele zdążyli się do nich przygotować.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów