0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udokumentowanie związku choroby z wypadkiem, jaki nastąpił w drodze do pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy i w efekcie tego na pewien czas utraci zdolność do pracy, przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru począwszy od 34 dnia (15 dnia - w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) choroby. Za pierwsze 33 dni (14 dni) takiej niezdolności trwającej w roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Podstawą wypłaty takiego świadczenia jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA oraz karta wypadku, w której zdarzenie to zostało uznane za wypadek do lub z pracy. A co w sytuacji, kiedy po powrocie do pracy po takiej niezdolności, pracownik zachoruje ponownie wskutek wcześniejszych wydarzeń?

Jeżeli pracownik na potwierdzenie swojej ponownej niezdolności do pracy posiada jedynie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wystawione po przerwie w niezdolności do pracy, wówczas przysługuje mu prawo do zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru. Zasiłek może zostać wyrównany do 100% podstawy wymiaru, jeżeli pracownik przedłoży odrębne zaświadczenie lekarskie, wystawione na zwykłym blankiecie, stwierdzające związek obecnej niezdolności do pracy z wcześniejszym przebytym wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Inną możliwością, która uprawnia w takiej sytuacji do otrzymania zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru jest umieszczenie na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA kodu literowego “A”. Co prawda na zaświadczeniu tym nie umieszcza się informacji o wypadku do lub z pracy, ani też związku obecnej choroby z wcześniej przebytym wypadkiem, jednak kod ten oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni - spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje także, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku ze stwierdzonym wcześniej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Podsumowując, do wypłaty zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy po kilkudniowej przerwie w niezdolności do pracy, pracodawca powinien posiadać:

  • zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA zawierające kod literowy “A”, lub
  • dodatkowe zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie (poza zaświadczeniem ZUS ZLA niezawierającym kodu literowego “A”), stwierdzające związek obecnie orzeczonej niezdolności do pracy z wcześniej przebytym wypadkiem w drodze do lub z pracy).

Co ważne, brak odpowiedniej dokumentacji uzasadnia wypłatę zasiłku chorobowego w wysokości nie wyższej niż 80% podstawy wymiaru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów