0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne - propozycja zmian

Wielkość tekstu:

Zmiany demograficzne oraz starzenie się społeczeństwa powodują konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł wpływów, które wzmocniłyby finansowanie systemu ochrony zdrowia. Pomysłem, który już od kilku lat pojawia się w rozmowach na ten temat, jest możliwość opłacania składek na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Czy jednak jest to korzystne rozwiązanie?

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne podniesie jakość usług?

Według opinii konsultanta krajowego ds. zdrowia  publicznego prof. Bolesława Samolińskiego, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne spowoduje, że potencjalni świadczeniobiorcy staną się w oczach służby zdrowia bardziej atrakcyjni. To natomiast powinno wpłynąć na podwyższenie jakości świadczonych usług. Dodatkowo szacuje się zmniejszenie kolejek do świadczeń finansowanych wyłącznie z NFZ. Odejdzie bowiem ta część pacjentów, którym porady zostaną udzielone w ramach dodatkowych ubezpieczeń.

Co z zasadą równego dostępu do świadczeń?

Jest to jedna z głównych obaw, jaka pojawia się w rozmowach o wprowadzeniu możliwości opłacania składek na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Stąd, mimo że dyskusja na ten temat trwa od lat, do tej pory nie wypracowano żadnego ustawowego rozwiązania. Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia może spowodować podział społeczeństwa na to, które jest na tyle zamożne, aby je dokupić i na to, którego nie stać na opłacanie dodatkowych świadczeń. To z kolei zburzyłoby zasadę równego dostępu do społecznych usług zdrowotnych.

Zdaniem ekspertów, służba zdrowia jest przygotowana na to, by przyjmować większą liczbę pacjentów. Oznacza to, że mamy odpowiednią ilość specjalistów gotowych przyjąć pacjentów, ale barierę stanowią limity finansowe NFZ.

W celu wypracowania jak najlepszej formy dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, potrzebna byłaby debata publiczna. Dyskusję zorganizowanoby zatem nie po to, by dać zielone światło wprowadzeniu pomysłu w życie, a po to, by opracować jego zasady. Społeczeństwo polskie starzeje się, co zdaje się być nieuchronne. Przyczyną jest liczna emigracja młodych Polaków za granicę oraz mniejszy przyrost populacji.

Powszechne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne może pomóc w sfinansowaniu systemu ochrony zdrowia, ale pod warunkiem, że będą się cieszyły popularnością. Aby jednak były rozpowszechnione na masową skalę, muszą być przede wszystkim tanie i zapewniać szybki dostęp do świadczeń lepszej jakości. Potrzebna będzie również szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna.

To właśnie od masowej skali przedsięwzięcia zależy, czy opcja dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego spełni swój główny cel.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów