0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy a wiek pracownika i przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Moja pracownica 16 października ukończyła 55 rok życia. Z tego co wiem, nie muszę za nią opłacać składek na Fundusz Pracy. Czy to prawda? Jeśli tak, to od kiedy obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy? Czy za marzec czy dopiero za kwiecień mogę nie opłacać tej składki?

Jolanta, Chorzów
 

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zarówno Fundusz Pracy jak i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych są państwowymi funduszami celowymi. Składki na Fundusz Pracy opłacane są przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą za siebie oraz przez pracodawców oraz zleceniodawców za zatrudnionych. Natomiast składki za FGŚP opłacają pracodawcy za pracowników i zleceniobiorców.

Składek za Fundusz Pracy nie trzeba opłacać w kilku przypadkach, m.in. kiedy:

  • wynagrodzenie pracownika jest niższe niż wynagrodzenie minimalne,

  • przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS,

  • pracodawca zatrudnia pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie,

  • pracownik osiągnął wiek 60 lat, a pracownica 55 rok życia.

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz pracy

W sytuacji kiedy pracownica kończy 55 rok życia w trakcie miesiąca, składka na Fundusz Pracy może nie być opłaca od wynagrodzenia wypłacanego w kolejnym miesiącu, bez względu na to za który okres jest ona wypłacana.

Przykład 1.

Pracownica Anna Kowalska ukończyła 55 rok życia w dniu 13 października, a jej wynagrodzenie wypłacane jest zawsze ostatniego dnia miesiąca.

W tym przypadku pracodawca wypłacający wynagrodzenie w ostatnim dniu miesiąca, zobowiązany jest opłacić jeszcze składkę na Fundusz Pracy za wynagrodzenie październikowe. Zwolnienie ze składek na FP możliwe jest od 1 listopada, czyli za wynagrodzenie marcowe wypłacane w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład 2.

Pracownica Anna Kowalska ukończyła 55 rok życia w dniu 13 października, a jej wynagrodzenie wypłacane jest zawsze 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

W tej sytuacji pracodawca jest zwolniony z opłacania składki za FP już w momencie wypłacania wynagrodzenia 10 listopada, mimo tego, że wynagrodzenie jest za okres października.

Ważne!

W sytuacji kiedy pracownik lub pracownica uzyskują wymagany przez przepisy wiek 1 dnia miesiąca, wtedy pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na FP już za ten miesiąc. Nie ma na to wpływu data wypłaty wynagrodzenia.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów