Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Umowa najmu samochodu osobowego w kosztach firmowych

Praktycznie każdy przedsiębiorca wykorzystuje w swojej działalności samochód. Obecnie są one najpopularniejszym środkiem transportu, który wiąże się z dużą wygodą, swobodą i zwykle oszczędnością czasu. Pojazdy w firmie z reguły stanowią jej majątek trwały lub są użytkowane na podstawie umowy leasingu, choć część przedsiębiorców decyduje się na ich korzystanie, którego podstawą jest umowa najmu samochodu. Jak wówczas rozliczyć koszty związane z eksploatacją tego typu pojazdów? Wyjaśniamy poniżej.

Umowa najmu samochodu osobowego - koszty podatkowe

Aby podatnik mógł zakwalifikować dany wydatek do kosztów podatkowych, wydatek ten powinien spełniać wymogi stawiane przez art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Umowa najmu samochodu osobowego - kilometrówka

Podatnicy użytkujący w firmie samochody osobowe niewprowadzone do ewidencji środków trwałych co do zasady zobligowani są do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki, o czym mówi art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Art. 23 ust. 1 pkt 46
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Uwaga!

Prowadzenie kilometrówki nie dotyczy umowy najmu, która jest umową najmu długoterminowego i spełnia warunki uznania za umowę leasingu.

Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona dla celów podatku dochodowego powinna zawierać co najmniej:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
Ważne!
Stawki za 1 km przebiegu pojazdu wynoszą:
 • dla samochód o pojemności do 900 cm3 - 0,5214 zł;
 • dla samochód o pojemności od 900 cm3 - 0,8358 zł;
 • dla motocyklu - 0,2302 zł;
 • dla motoroweru - 0,1382 zł.

Umowa najmu samochodu osobowego - wydatki eksploatacyjne

Użytkowanie na podstawie umowy najmu samochodu wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju kosztów eksploatacyjnych - jak np. paliwo, myjnia, płyn do spryskiwaczy itp. Podatnik użytkujący wynajmowany samochód jest zobligowany do rozliczania ich w ramach kilometrówki. W tej kwestii bardzo istotne jest to, że kosztem podatkowym będzie suma poniesionych wydatków związanych z pojazdem, do limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu (km x stawka).