Poradnik Przedsiębiorcy

VAT od samochodów - bankowóz typu C

Podatnik wykorzystujący w swojej firmie bankowóz typu C do końca 2013 r. mógł odliczyć 100% podatku VAT z faktur dotyczących zakupu pojazdu, rat leasingowych, zakupu paliwa czy chociażby napraw, części i innych wydatków eksploatacyjnych. Jednak począwszy od 1 kwietnia 2014 r., regulacje w tej kwestii uległy zmianie. Czy przedsiębiorca, posiadając bankowóz typu C, w dalszym ciągu ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT? Jak wygląda obecnie odliczenie VAT od samochodów tego typu? Wyjaśniamy poniżej.

VAT od samochodów - nowe grupy pojazdów

Nowe przepisy dokonują podziału pojazdów na trzy zasadnicze grupy:

 • I  grupa - pojazdy dające prawo do pełnego odliczenia VAT bez konieczności udowadniania, że wykorzystuje się je wyłącznie w działalności;
 • II grupa - pojazdy dające prawo do pełnego odliczenia VAT, wymagające od podatnika dokonywania dodatkowych formalności oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji w celu udowodnienia, że nie jest on użytkowany w celach innych niż prowadzona działalność;
 • III grupa - pojazdy dające prawo do częściowego (50%) odliczenia VAT, przy których zakłada się z góry, że samochód może być wykorzystywany do celów innych niż działalność i nie nakłada się na podatnika żadnych dodatkowych obowiązków ewidencyjnych czy zgłoszeniowych.

Bankowóz typu C - rodzaj pojazdu

Do grupy pierwszej kwalifikują się m.in. pojazdy specjalne, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT, wśród których wymienia się:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • pojazdy specjalne do prac wiertniczych,
 • koparkę, koparko-spycharkę,
 • ładowarkę,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy.

Jednak to nie koniec listy, została ona poszerzona przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika i obejmuje dodatkowo pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

 • pogrzebowy,
 • bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Mimo iż dotychczas bankowóz typu C był pojazdem specjalnym, w myśl wyżej przytoczonych przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. nie kwalifikuje się do I grupy pojazdów, od których podatnik mógłby dokonać pełnego odliczenia VAT bez konieczności wypełnienia dodatkowych formalności.