0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT od samochodów - bankowóz typu C

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik wykorzystujący w swojej firmie bankowóz typu C do końca 2013 r. mógł odliczyć 100% podatku VAT z faktur dotyczących zakupu pojazdu, rat leasingowych, zakupu paliwa czy chociażby napraw, części i innych wydatków eksploatacyjnych. Jednak począwszy od 1 kwietnia 2014 r., regulacje w tej kwestii uległy zmianie. Czy przedsiębiorca, posiadając bankowóz typu C, w dalszym ciągu ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT? Jak wygląda obecnie odliczenie VAT od samochodów tego typu? Wyjaśniamy poniżej.

VAT od samochodów - nowe grupy pojazdów

Nowe przepisy dokonują podziału pojazdów na trzy zasadnicze grupy:

 • I  grupa - pojazdy dające prawo do pełnego odliczenia VAT bez konieczności udowadniania, że wykorzystuje się je wyłącznie w działalności;
 • II grupa - pojazdy dające prawo do pełnego odliczenia VAT, wymagające od podatnika dokonywania dodatkowych formalności oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji w celu udowodnienia, że nie jest on użytkowany w celach innych niż prowadzona działalność;
 • III grupa - pojazdy dające prawo do częściowego (50%) odliczenia VAT, przy których zakłada się z góry, że samochód może być wykorzystywany do celów innych niż działalność i nie nakłada się na podatnika żadnych dodatkowych obowiązków ewidencyjnych czy zgłoszeniowych.

Bankowóz typu C - rodzaj pojazdu

Do grupy pierwszej kwalifikują się m.in. pojazdy specjalne, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT, wśród których wymienia się:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • pojazdy specjalne do prac wiertniczych,
 • koparkę, koparko-spycharkę,
 • ładowarkę,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy.

Jednak to nie koniec listy, została ona poszerzona przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika i obejmuje dodatkowo pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

 • pogrzebowy,
 • bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Mimo iż dotychczas bankowóz typu C był pojazdem specjalnym, w myśl wyżej przytoczonych przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. nie kwalifikuje się do I grupy pojazdów, od których podatnik mógłby dokonać pełnego odliczenia VAT bez konieczności wypełnienia dodatkowych formalności.

VAT od samochodów po zmianach - bankowóz typu C

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Pełne odliczenie VAT od nabycia bankowozu typu C oraz wydatków eksploatacyjnych jest możliwe jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca wykaże, że pojazd jest użytkowany jedynie do celów prowadzonej działalności. W tym celu należy dokonać trzech czynności:

 • zgłosić samochód do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
 • prowadzić kilometrówkę dla celów podatku VAT,
 • wprowadzić w firmie regulamin użytkowania pojazdu.

Powyższe potwierdza także Minister Finansów w wyjaśnieniach - Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi:

Brak w ustawowym (uzupełnionym w rozporządzeniu wykonawczym) katalogu niektórych pojazdów, dotychczas korzystających z pełnego prawa do odliczenia (np. bankowozów typu C) nie oznacza automatycznej kwalifikacji tych pojazdów jako pojazdów służących do użytku „mieszanego”. Jeśli bowiem spełnione zostaną ustawowe kryteria obiektywności (sposób wykorzystywania tych pojazdów określony w ustalonych przez podatnika zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza użycie tego pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą) podatnicy wykorzystujący te pojazdy wyłącznie do działalności gospodarczej będą mieli
prawo do 100% odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów