0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opony samochodowe w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w swoich firmach często wykorzystują przynajmniej jeden samochód. W zależności od potrzeb i profilu działalności może być ich znacznie więcej. Ich wykorzystywanie do celów firmowych wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju kosztów eksploatacyjnych, począwszy od paliwa, przez opony samochodowe, na myjni czy naprawach skończywszy.

Opony samochodowe jako koszt podatkowy

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu mogą być te wydatki, które służą osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Tak więc podstawowymi kryteriami ujęcia wydatku na zakup opon samochodowych w kosztach są jego gospodarcze uzasadnienie oraz związek z przychodami z działalności gospodarczej.

Opony samochodowe - rozliczenie bezpośrednio w kosztach firmowych

W sytuacji gdy samochód stanowi majątek trwały firmy lub jest użytkowany na podstawie umowy leasingu, wydatki na zakup nowych opon, zarówno letnich jak i zimowych, będą kosztem podatkowym, który podatnik może ująć bezpośrednio w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Odpowiednią kolumną do wykazania wydatku będzie kol. 13 księgi - pozostałe wydatki.

 

Ważne!
Czynny podatnik VAT, dokonując zakupu opon samochodowych, ma prawo do częściowego (50%) lub pełnego odliczenia VAT, w zależności od warunków technicznych pojazdu, dodatkowych badań oraz celu jego użytkowania. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: Samochód w firmie - zmiany w VAT po 1 kwietnia 2014.

 

Opony samochodowe do limitu kilometrówki

W sytuacji gdy w ramach działalności przedsiębiorca wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobligowany jest on do prowadzenia kilometrówki. Koszty poniesione na zakup i wymianę opon samochodowych oraz pozostałych wydatków eksploatacyjnych podatnik może odliczyć tylko do wysokości kwoty wynikającej z kilometrówki.

Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona dla celów podatku dochodowego powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

 

Ważne!
Stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego wynoszą:
 • 0,5214 zł dla samochodu o pojemności do 900 cm3,
 • 0,8358 zł dla samochodu o pojemności powyżej 900 cm3.

 

Co ciekawe, w przypadku prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego również do celów działalności gospodarczej podatnik ma prawo do 50% odliczenia podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych (również od opon samochodowych). Wyjątek od reguły stanowi zakup paliwa, bowiem od niego podatnik nie może dokonać odliczenia VAT aż do końca czerwca 2015 r. Prawo do częściowego odliczenia VAT od paliwa w tego typu przypadkach wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów