0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wycofanie majątku firmowego na cele prywatne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firma to niezwykle skomplikowany i złożony twór. Składają się na nią wszyscy pracownicy, członkowie zarządu, partnerzy czy inwestorzy. Jednak firma to także sprzęt, który jest wykorzystywany w celu osiągnięcia przychodu. W zależności od profilu działalności mogą to być: specjalistyczne maszyny, samochody osobowe czy ciężarowe, komputery, drukarki, a nawet drobne narzędzia. Niestety, cały firmowy majątek ma to do siebie, że w końcu się zużywa. Może się zużyć całkowicie i nadawać się jedynie na śmietnik. Może się też zdarzyć, że w środowisku firmowym nie będzie już odpowiedni do pracy, ale przedsiębiorca będzie chciał przekazać go na użytek prywatny. Jak rozliczyć wycofanie majątku firmowego na cele prywatne?

Środek trwały a wyposażenie

W przypadku wycofania majątku firmy na cele prywatne warto określić, czy składnik ten stanowił - środek trwały czy wyposażenie służące w działalności gospodarczej. Ważne jest, aby podatnik rozróżniał te dwa pojęcia, ponieważ ich zakup ewidencjonuje się zupełnie inaczej.

  • Środek trwały, według ustawy PIT, to: wszelkie przedmioty oraz nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność podatnika, które zostały nabyte bądź wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo, nabyty środek trwały musi być użytkowany przez podatnika w celach firmowych, np. na potrzeby związane z jej działalnością. Aby sprzęt został uznawany za środek stały, musi być użytkowany dłużej niż rok.

  • Wyposażenie nie ma swojej definicji w ustawie PIT, określa ją rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dokładnie § 3 pkt 7. Zgodnie z jego treścią wyposażenie to wszystkie składniki majątku, które mają związek z wykonywana działalnością, ale których nie można ująć jako środków trwałych (zgodnie z przepisami ustawy o PIT). § 4 pkt 2 rozporządzenia dodaje też, że wyposażenie to sprzęt, którego wartość początkowa przekracza 1 500 złotych.

Reasumując, środek trwały to sprzęt warty ponad 10 000 złotych o przewidywanym okresie używania w firmie dłuższym niż rok. Sprzęt tańszy (od 1 500 złotych), którego przewidywany czas użytkowania w działalności jest krótszy niż rok, zaliczymy więc do wyposażenia.

Wycofanie majątku firmowego na cele prywatne

Środek trwały, ujmuje się w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Natomiast rozliczenie kosztów nabycia środka trwałego, przedsiębiorca rozlicza na zasadzie amortyzacji (czyli odpisywania wartości sprzętu w czasie). Środek trwały można w każdej chwili wycofać na cele prywatne. Wystarczy jedynie podać powód - najczęściej jest to zakończenie używania środka trwałego w celach wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku wycofywania środków trwałych, od których w momencie zakupu przysługiwało prawo do odliczenia podatku (całościowo lub częściowo) podatnik musi wykazać podatek należny VAT. Jeżeli w momencie zakupu środek trwały nie powodował prawa do odliczenia podatku (ani również od zakupione później istotne części składowe), podczas jego wycofywania przedsiębiorca nie ponosi żadnych konsekwencji na gruncie podatku VAT.

Co ważne, sam fakt wycofania środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje konsekwencji w podatku dochodowym. Należy tutaj pamiętać, że niezamortyzowana część wartości początkowej środka trwałego nie będzie stanowiła wówczas kosztu podatkowego.

Jeżeli przedsiębiorca, który zdecydował się na wycofanie majątku firmowego na cele prywatne, sprzeda go – będzie musiał wykazać przychód ze sprzedaży w ramach działalności i zapłacić podatek dochodowy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy środek trwały zostanie sprzedany po 6 latach, licząc od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wycofano go z ewidencji. Wówczas przychód ten nie zostanie opodatkowany PIT.

Mimo wszystko, sprzedaż środka trwałego w ten sposób jest całkiem korzystna. Podatnik może zaliczyć niezamortyzowaną część wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodu.

Osoby, które dokonują rozliczeń za pomocą księgi przychodów i rozchodów, wycofując środek trwały z ewidencji, muszą sporządzić protokół likwidacji - czyli dokument LT.

Sprawdź, jak łatwo przeprowadzić likwidację środka trwałego na Wfirma.pl!

Wystarczy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć odpowiedni środek trwały oraz wybrać opcję: “Likwidacja”. Po zapisaniu danych system automatycznie wygeneruje dokument LT.

W tej samej zakładce jest również dostępna opcja sprzedaży środka trwałego - “Sprzedaż”, dzięki której w szybki sposób wystawisz fakturę.

Wycofanie wyposażenia na cele prywatne

Jeżeli chodzi o proces wycofywania wyposażenia na cele prywatne, wygląda on bardzo podobnie, jak w przypadku środka trwałego. Tak samo jak środek trwały, wyposażenie jest składnikiem majątku firmy i z momentem jego wycofania na cele prywatne nie zachodzą żadne konsekwencje podatkowe (oczywiście, jeżeli przy zakupie nie został odliczony VAT, w innej sytuacji podatnik postępuje tak samo, jak w przypadku środka trwałego z odliczonym VAT-em). Jeżeli podatnik sprzeda wycofane na cele prywatne wyposażenie w ciągu 6 lat od jego wycofania, musi zapłacić za to podatek od przychodu z działalności gospodarczej.

Jedyne, co różni te dwa procesy wycofywania na cele prywatne jest to, że w przypadku wyposażenia podatnik nie musi sporządzać dokumentu LT. Wystarczy napisać oświadczenie o tym, że składnik majątku firmy został przekazany na cele prywatne. W dokumencie należy także udowodnić, że zakup wyposażenia był jak najbardziej uzasadniony i przyczynił się do osiągnięcia przychodów przez firmę. Wyposażenie nie podlega wówczas wyksięgowaniu z kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów