0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środek trwały - zmiana kwalifikacji zakupu na pozostałe wydatki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W styczniu 2018 r. dokonałem zakupu roweru na firmę i zakwalifikowałem go jako środek trwały firmy. Jednak ze względu na fakt, że jego wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł, chciałbym zmienić kwalifikację tego wydatku na zwykły zakup wyposażenia. Czy zmiana ta będzie miała wpływ na wpłacone zaliczki na podatek dochodowy lub na podatek VAT?

Marcin, Lublin

 

Zgodnie z przepisami środek trwały to składnik majątku, który stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy, kompletny i zdatny do użytku o przewidywanym okresie wykorzystania dłuższym niż rok. Natomiast do ewidencji wyposażenia zalicza się składniki majątku, które w firmie wykorzystywane są przez okres krótszy niż rok, a ich wartość przekracza 1 500 zł.

Wartością graniczną dla środków trwałych, które obowiązkowo muszą pojawić się w ewidencji środków trwałych, jest kwota 10 000 zł netto u czynnych podatników VAT. Jednak wprowadzenie do środków trwałych składnika o niższej wartości nie jest zabronione. Stanowi on wówczas niskocenny składnik majątku. Dlatego też zmiana kwalifikacji wydatku nie jest konieczna.

Jeśli jednak mimo tego przedsiębiorca dokona zmiany wpisu z ewidencji środków trwałych do zwykłych kosztów, spowoduje to zmianę w rejestrze VAT, a co za tym idzie - w deklaracji VAT za dany okres. Wynika to z faktu, że podatek VAT od zakupu środków trwałych wykazywany jest w innych polach deklaracji niż podatek VAT od pozostałych wydatków.

Natomiast w kwestii podatku dochodowego konsekwencje są zależne od wcześniej wybranej metody amortyzacji - liniowej bądź jednorazowej.

Jeśli bowiem dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, to został on ujęty w księdze przychodów i rozchodów w miesiącu wprowadzenia roweru do ewidencji. Jeśli zaś zastosowano amortyzację liniową, odpisy amortyzacyjne ujmowane są w KPiR co miesiąc przez cały okres amortyzacji. Natomiast przy wprowadzeniu tego zakupu jako zwykłego wydatku cała jego wartość netto zostałaby ujęta w KPiR w miesiącu wprowadzenia.

Ponadto przy dokonaniu przekwalifikowania wydatku z ewidencji środków trwałych do zwykłych wydatków konieczne byłoby przenumerowanie dokumentów, ponieważ przy zmianie kwalifikacji wydatku zmieniają się też zapisy w KPiR. Należałoby również sprawdzić poprawność numeracji dokumentów OT - przyjęcie środka trwałego. Bowiem usunięcie roweru ze środków trwałych może spowodować zaburzenie numeracji dokumentów, jeśli w późniejszym okresie wprowadzane były inne środki trwałe do firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów