0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki gwarancyjne w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Udzielenie gwarancji nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy, wpływa jednak na wzrost jego konkurencyjności na rynku, ponieważ w ramach udzielonej gwarancji nabywca ma możliwość naprawy uszkodzonego sprzętu lub wymiany go na nowy. W związku z czym wiele firm decyduje się na kartę przetargową, jaką jest udzielenie gwarancji.

Gwarancja wiąże się z ponoszeniem wydatków, także ze strony nabywcy, który przedłuża czas jej obowiązywania. Pojawia się w tej sytuacji pytanie: kiedy wydatki gwarancyjne stają się kosztem podatkowym?

Naprawa gwarancyjna a koszt podatkowy

Wydatki na naprawy w ramach udzielonej gwarancji mają związek z działalnością prowadzoną przez gwaranta. Nie jest to jednak wydatek dotyczący kar czy odszkodowań, w związku z czym stanowi koszt podatkowy.

Nie ma tutaj znaczenia, czy gwarant sam dokonuje napraw, czy też zleca to podmiotowi zewnętrznemu - to właśnie on finansuje wydatki poniesione na ten cel i koszty z tego tytułu obciążają jego budżet.

Wydatki na naprawy gwarancyjne zaliczane są do kosztów pośrednich. Stanowią one koszt podatnika związany z prowadzeniem działalności.  

Ważne!

Wydatki dotyczące napraw gwarancyjnych rozliczane są w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Gwarant należytego wykonania umowy

Jednym z przykładów gwarancji  jest gwarant należytego wykonania umowy. Polega on na wypłacie określonej kwoty beneficjentowi gwarancji  przez zakład ubezpieczeniowy, jeśli dojdzie do zdarzenia wskazanego w gwarancji.

Takie ustanowienie gwarancji jest czynnością odpłatną. Przedsiębiorca ponosi jego koszt, który może zaliczyć do kosztów podatkowych. Gwarancja ta podnosi bowiem wiarygodność przedsiębiorcy, ma więc związek z prowadzoną działalnością. Wydatek ten stanowi pośredni koszt podatkowy, który wpływa na utrzymanie i zabezpieczenie źródła przychodów.

Ważne!

Jeśli poniesiony koszt pośredni dotyczy dwóch lub więcej lat podatkowych i nie jest możliwe określenie, jaka część odnosi się do danego roku, wówczas należy ustalić kwotę proporcjonalnie w stosunku do długości okresu, którego koszty dotyczą.

 Przedłużenie gwarancji w kosztach podatkowych

Innym rodzajem wydatku związanym z gwarancją jest jej przedłużenie poza ramy czasowe obowiązujące w umowie. Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu, często ma możliwość przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji. Przedłużenie jest oczywiście czynnością odpłatną, jednak w razie uszkodzenia przedmiotu objętego gwarancją daje możliwość jego bezpłatnej naprawy. Co za tym idzie, przedłużenie gwarancji jest czynnością praktyczną i gospodarczo uzasadnioną.

Pomimo tego, iż nie występuje bezpośredni związek tego wydatku z osiąganymi przychodami, można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów. Wpływa on bowiem na zmniejszenie ewentualnych kosztów, które trzeba by było pokryć, gdyby dany przedmiot niepodlegający gwarancji został uszkodzony. Stanowi więc zabezpieczenie przed ewentualnymi kosztami napraw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów