Poradnik Przedsiębiorcy

Wydatki na usługi doradcze i prawne – czy to koszty firmowe?

Wydatki na usługi doradcze i prawne w wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwa rozliczanie kosztów zarówno metodą kasową (koszty pośrednie), jak i memoriałową (koszty bezpośrednie). W celu ustawienia odpowiedniej metody rozliczania kosztów należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » FIRMA » PODATEK DOCHODOWY, gdzie przy opcji Metoda rozliczania kosztów należy wybrać jedną z dwóch możliwych:

  • kasowa bądź

  • memoriałowa.

Wydatki na usługi doradcze i prawne - czy można ująć w kosztach firmowych?

Przy metodzie kasowej (uproszczonej) wydatek księgowany poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) zawsze trafia do KPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu oraz do rejestru VAT zgodnie z datą odbioru (w przypadku czynnych podatników VAT).

Jeśli zaznaczona zostanie metoda memoriałowa podczas księgowania niektórych wydatków poprzez WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT), pojawi się możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów). Co do zasady przy księgowaniu wydatków za usługi doradcze i prawne jako schemat księgowy należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.  

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli wydatek dotyczy więcej niż jednego okresu rozliczeniowego.

Wydatki na usługi doradcze i prawne a koszta firmowe

Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku. Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach.