0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarejestrowałam już swoją działalność, ale rozpoczynam ją dopiero za miesiąc. Czy w związku z tym mogę wcześniej dokonać zakupu telefonu o wartości mniejszej niż 3 500 zł oraz komputera o wartości wyższej niż 3 500 zł?

Helena, Tomaszów Mazowiecki

 

Wydatki poniesioneprzed rozpoczęciem działalności gospodarczej związane z zakładaniem oraz rozpoczęciem działalności można zaliczyć do kosztów prowadzenia tej działalności.

Jeśli na fakturze są tylko Pani dane personalne, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. W celu odliczenia VAT-u na fakturze muszą znajdować się dane takie jak:

 • określenie rodzaju dokumentu oraz numeru jednoznacznie go definiującego,

 • nazwy oraz adresy stron zdarzenia gospodarczego,

 • opis operacji,

 • kwota netto oraz brutto,

 • data wystawienia dokumentu.

Jeśli zakup został udokumentowany paragonem, odliczenie podatku VAT na jego podstawie jest możliwe, gdy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dotyczyły:

 • zakupu materiałów, środków czystości lub BHP oraz materiałów biurowych zakupionych w jednostkach handlu detalicznego,

 • opłaty za przejazd autostradą,

 • wydatków na zakup paliw i olejów poniesionych za granicą.

W innym przypadku należy postarać się o wystawienie faktury do paragonu. Wówczas na podstawie wystawionej faktury należy wprowadzić wydatek do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć podatek VAT.

Wyjątek stanowi zakup towarów handlowych. Towary handlowe zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać wprowadzone bezpośrednio do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim wypadku na dzień rozpoczęcia działalności należy dokonać spisu z natury, który obejmuje wszystkie zakupione wcześniej towary handlowe i materiały.

Amortyzacji podlegają środki:

 • trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika,

 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

 • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,

 • wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną  działalnością gospodarczą.

Jeśli wartość zakupionych przedmiotów nie jest wyższa niż 3 500 zł netto, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok, mogą zostać zakwalifikowane jako niskowartościowy środek trwały. W takim przypadku możliwe jest dokonanie jednorazowej amortyzacji, gdzie jednorazowo 100% wartości ujęte zostanie w kosztach. Odpis księgowany jest w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

W przypadku sprzętu o wartości powyżej 3 500 zł netto (okres użytkowania dłuższy niż rok), należy wprowadzić go do środków trwałych firmy i amortyzować w czasie lub przy spełnieniu określonych warunków w ramach pomocy de minimis zastosować jednorazową amortyzację.

Jeśli nie posiada Pani dowodu zakupu, przedmiot należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako prywatny. Należy pamiętać o tym, że przedmiot musi być wykorzystywany w prowadzonej działalności. Wówczas środek trwały należy wycenić na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia oraz sporządzić oświadczenie o przekazaniu sprzętu prywatnego na cele firmowe.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów