0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykazywanie podstawy prawnej na fakturze nieobowiązkowe przy zwolnieniu ze względu na limit obrotów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powiedziano mi, że źle wystawiam faktury z uwagi na to, iż nie zamieszczam na nich podstawy zwolnienia z podatku VAT. Korzystam ze zwolnienia ze względu na brak przekroczenia limitu obrotów. Czy faktycznie mam obowiązek zamieszczać na fakturze informację o podstawie zwolnienia z podatku?

Jerzy, Opole

 

Wystawiana faktura jest fakturą podatnika VAT korzystającego ze zwolnienia, a więc wymagane dane jakie się na niej znajdują są nieco inne niż przy fakturach czynnych podatników VAT. Dlatego też, nie będzie widniała na niej m.in. tabela  z wyszczególnionymi podsumowaniami podatku według stawek. Dane jakie muszą widnieć na wystawianych przez Pana fakturach określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane:

a) datę wystawienia,
b) numer kolejny,
c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
f) cenę jednostkową towaru lub usługi,
g) kwotę należności ogółem.

Przepisy zatem pominęły konieczność wskazania przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku, jeżeli mowa o podatniku korzystającym ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 150.000 zł, o którym mowa w ustawie o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów