Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek od czynności cywilnoprawnych od zaciągniętych pożyczek niskoprocentowych

Niedawno byłem zmuszony do zaciągnięcia pożyczki niskoprocentowej poniżej 20.000 zł. Czy jestem zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Dariusz, Toruń

 

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych na ogół umowa pożyczki podlega opodatkowaniu według stawki 2% od kwoty lub wartości pożyczki. Wtedy też, należy sporządzić deklarację PCC-3, złożyć  do właściwego urzędu skarbowego oraz opłacić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Zwolnieniu z PCC podlegają umowy pożyczki od najbliższych członków rodziny lub od osób dalszych, lecz do pewnej wartości określonej w przepisach.