0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie młodocianego znacznie wzrośnie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicy młodociani w niektórych zakładach pracy stanowią całkiem spory odsetek załogi. Niestety wynagrodzenie młodocianego jest ciągle niskie, ma to jednak zmienić się już w przyszłym roku. Jak zmienią się pensje młodych pracowników? Sprawdźmy!

Zarobki młodocianego obecnie 

Wynagrodzenie młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ustalane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Obecnie najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą: 

  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 1. roku nauki zawodu;
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 2. roku nauki zawodu;
  • 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 3. roku nauki zawodu.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło - 6.156,25 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764).Wysokość pensji osób, które podejmują naukę zawodu zwykle oscyluje w przedziale 250-400 zł. Szczegółowe kwoty wynagrodzenia w danym roku zostały wskazane w artykule : Wynagrodzenie pracownika młodocianego 

Młodociany zatrudniony w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie może zarabiać mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenia dla pracowników młodocianych niż wynagrodzenie określone powyżej ale w praktyce to rzadki przypadek. Jak widać wynagrodzenie młodocianych jest bardzo niskie, a podkreślić należy że wydajność młodocianego pracownika w trzecim roku nauki jest niewiele niższa niż pełnoetatowego pracownika. 

Wynagrodzenie młodocianego w 2023 roku

Od września 2023 roku wynagrodzenie młodocianego ma wzrosnąć aż o 3 punkty procentowe, czyli do poziomu: 

  • 8 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 1. roku nauki zawodu 
  • 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 2. roku nauki zawodu
  • 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w poprzednim kwartale - 3. roku nauki zawodu

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania pozostaną bez zmian. 

Pracowników młodocianych można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Niejednokrotnie  pracownicy młodociani pracują równie efektywnie jak pozostali pracownicy, zaś ich zarobki są relatywnie niskie. W kolejnym roku młodych pracowników czeka podwyżka płac. Zmiana ta wiązałaby się z ogromnym wzrostem wydatków na ten cel z Funduszu Pracy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów