0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup materiałów biurowych z UE a WNT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W poprzednim miesiącu miał miejsce zakup materiałów biurowych z UE, które na bieżąco wykorzystuję w prowadzonej przeze mnie działalności usługowej opodatkowanej VAT.

Fakturę bez VAT zaksięgowałam w PLN zgodnie z kwotą, jaką pobrano w systemie PayPal. Chcę się upewnić, czy zrobiłam prawidłowo. Wiem, że mam złożyć jeszcze jakąś deklarację dodatkową informującą o zakupie tych materiałów? Na jakim formularzu powinnam tego dokonać? Proszę o wskazówki.

Kamila, Trzebnica

 

Kupując towary z krajów UE, powinna się Pani zarejestrować jako czynny podatnik VAT-UE. Należy w tym celu wypełnić aktualizujący VAT-R, wypełniając część C.3.

Jeżeli jest już Pani zarejestrowana jako podatnik VAT-UE, to otrzymaną fakturę za zakup materiałów biurowych z UE należy zaksięgować w pełnej kwocie z faktury do KPiR w kolumnie 13, dotyczącej pozostałych wydatków. Uprzednio należy przeliczyć jej wartość po średnim kursie NBP z ostatniego dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Dodatkowo fakturę taką należy ująć w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu, a jako wartość netto należy podać wartość z faktury oraz opodatkować polską stawką VAT (zazwyczaj 23%). Dzięki temu transakcja ta będzie neutralna dla podatku VAT.

Po zaksięgowaniu takiego wydatku należy tradycyjnie złożyć deklarację VAT-7. W wersji nr 17 deklaracji transakcja ta powinna być wykazana w polach numer 23 i 24 dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także po stronie zakupów w polach numer 45 i 46. Należy także złożyć informację VAT-UE.

Proszę również pamiętać, że w przypadku zakupów i płatności dokonywanych w walucie obcej może dojść do rozbieżności w tych kwotach po przeliczeniu ich na polskie złote.

Różnice kursowe występują w sytuacji, gdy kurs walut użyty do przeliczenia faktury na polskie złote różni się od kursu przeliczeniowego w banku.

Różnice kursowe należy policzyć w następujący sposób:

  • przeliczyć wartość wydatku z faktury po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment jej wystawienia,
  • przeliczyć wartość zapłaconych należności na złotówki po kursie z dnia, w którym faktura została zapłacona - w przypadku płatności z wyciągu w PLN bierze się pod uwagę kurs walut faktycznie zastosowany przez bank,
  • od kwoty z punktu pierwszego odjąć kwotę z punktu drugiego.

Jeżeli wartość wyszła dodatnia, jest to przychód, wtedy księgujemy ją do kolumny 8 KPiR jako pozostały przychód. Jeżeli wartość wyszła ujemna, jest to wydatek i należy go ująć w kolumnie 13 KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów