0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej mają przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. By zawieszenie działalności gospodarczej było skuteczne, minimalny okres zawieszenia musi obejmować 30 dni, natomiast maksymalnie może trwać 24 miesiące. Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS - czy wiesz, jakie są między nimi zależności? Sprawdź w artykule!

Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, nie opłaca za ten okres składek ZUS. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie miesiąca składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy wylicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne!

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna i należy ją opłacić w pełnej wysokości, nawet jeżeli w danym miesiącu działalność była prowadzona tylko przez 1 dzień.

Biorąc powyższe pod uwagę, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności na okres obejmujący pełne miesiące kalendarzowe, wówczas przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku opłacania pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za pojedyncze dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład 1

Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS - standardowe składki ZUS

Pan Artur prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 4 lat. Z uwagi na wyjazd zagraniczny postanowił zawiesić działalność gospodarczą na 3 miesiące - od 18 kwietnia 2016 r. do 17 lipca 2016 r.

Składki ZUS za poszczególne miesiące zawieszenia działalności należy obliczyć w następujący sposób:

Kwiecień 2016 r.

Podstawę wymiaru składek 2433 zł należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych, a następnie pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności w kwietniu 2016 r.

(2433 zł / 30 dni) x 17 dni = 1378,70 zł → podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

Procent składek na ubezpieczenia społeczne wynosi w sumie 31,77% (emerytalne 19,52%, rentowe 8%, chorobowe 2,45%, wypadkowe 1,80%), dlatego wyliczoną podstawę należy przemnożyć przez ten procent.

1378,70 zł x 31,77% = 438,01 → suma składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień 2016

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 288,95 zł, natomiast składka na Fundusz Pracy wynosi 33,78 zł (1378,70 zł x 2,45%).

Maj 2016 oraz czerwiec 2016

Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wynoszą 0,00 zł → zawieszenie działalności gospodarczej przez pełne miesiące.

Lipiec 2016

Podstawę wymiaru składek 2433 zł należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych, a następnie pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności w lipcu 2016 r.

(2433 zł / 31 dni) x 14 dni = 1098,77 zł → podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

Procent składek na ubezpieczenia społeczne wynosi w sumie 31,77% (emerytalne 19,52%, rentowe 8%, chorobowe 2,45%, wypadkowe 1,80%), dlatego wyliczoną podstawę należy przemnożyć przez ten procent.

1098,77 zł x 31,77% = 349,08 → suma składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień 2016

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 288,95 zł, natomiast składka na Fundusz Pracy wynosi 26,92 zł (1098,77 zł x 2,45%).

Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS - preferencyjne składki

W przypadku opłacania preferencyjnych składek ZUS obliczenia wartości składek wyglądają analogicznie. Należy wziąć pod uwagę, że okres zawieszenia działalności gospodarczej nie wydłuża okresu 24 miesięcy możliwości podlegania preferencyjnym składkom ZUS. Okres ten liczony jest od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej i okres zawieszenia działalności jest zaliczany do 24 miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawieszenia działalności?

W celu zawieszenia działalności gospodarczej należy złożyć druk CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania zgłoszenia do ZUS, gdyż informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zostanie przekazana do ZUS. Na podstawie tej informacji ZUS utworzy dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA.

Jak zatem widać, związek między zawieszeniem działalności a obliczaniem składek ZUS jest dość spory.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów