Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja działalności w okresie zawieszenia a ZUS

Rok temu zawiesiłam działalność gospodarczą, złożyłam wniosek do CEIDG. Postanowiłam zlikwidować działalność. Czy w związku z likwidacją działalności muszę dokonać wyrejestrowania z ZUS? W przypadku zawieszenia działalności ZUS dokonał wyrejestrowania po złożeniu formularza CEIDG.

Julia, Wrocław

Jeżeli następuje likwidacja działalności, która została zawieszona, nie dokonuje Pani wyrejestrowania w ZUS na deklaracji ZUS ZWUA,  gdyż wyrejestrowanie nastąpiło w momencie zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń w ZUS od dnia, w którym się rozpoczyna i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia jej wykonywania.

Nie została Pani ponownie zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS, więc nie może się Pani z nich wyrejestrować. ZUS poprzez dane w CEIDG zostanie poinformowany o likwidacji działalności gospodarczej i dokona wyrejestrowania płatnika składek na formularzu ZUS ZWPA.