0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie do małego ZUS plus od lutego 2020!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lutego możliwe jest zgłoszenie do małego ZUS plus, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą ustalić podstawę wymiaru składek na podstawie osiągniętych dochodów. Aby przystąpić do tej ulgi, konieczne jest dokonanie rejestracji w odpowiednim terminie. Nie czekaj i dokonaj formalności jak najszybciej!

Kto skorzysta z małego ZUS plus?

Zgłoszenie do małego ZUS plus jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Ulga jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy: 

  • w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychody nie wyższe niż 120 tys. zł,

  • prowadzili w poprzednim roku działalność przez co najmniej 60 dni,
  • nie pracują na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, 

  • nie korzystają z preferencji w opłacaniu składek,

  • nie opłacają podatku dochodowego na zasadach karty podatkowej przy jednoczesnym stosowaniu zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli płatnicy VAT rozliczający się w formie karty podatkowej mogą już z tego rozwiązania skorzystać).

Co ważne, skorzystać nie będą mogli również twórcy, artyści oraz osoby wykonujące wolne zawody.

Zgłoszenie do małego ZUS plus – zasady

Jeśli prawo do małego ZUS przysługiwało w styczniu 2020 roku i przedsiębiorca był zgłoszony do ZUS z kodem 05 90, to przy zmianie zasad tej ulgi od lutego nie ma potrzeby dokonywania przerejestrowania.

Osoby, które w styczniu były zgłoszone z kodem 05 10, a od 1 lutego mają prawo do opłacania składek naliczonych od dochodu, powinny wysłać do ZUS deklarację:

  • ZWUA – wyrejestrowując się z obecnych ubezpieczeń – kod przyczyny wyrejestrowania 600, a jako datę wyrejestrowania należy wpisać 1 luty 2020 r. 

  • ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) z datą 1 lutego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90.

Zgłoszenie do małego ZUS plus będzie skuteczne, jeśli powyższe dokumenty zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego. Przy tym warto mieć na uwadze, że ostatni dzień lutego przypada w sobotę, przez co ostateczny dzień na rejestrację przesuwa się na 3 marca 2020 roku.

Ustalenie podstawy składek dla przedsiębiorców korzystających z ulgi

Osoby korzystające z ulgi mały ZUS plus ustalają podstawę wymiaru składek na podstawie osiągniętego dochodu. Wzór do wyliczania podstawy przedstawia się następująco:

 

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

                        _____________________________________________________     x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

w poprzednim roku kalendarzowym

 

Wynik powyższego działania zaokrągla się do pełnych groszy, a następnie mnoży się go przez współczynnik 0,5. Wynik ostateczny ponownie podlega zaokrągleniu do pełnych groszy.

Warto mieć na uwadze, że ZUS może prosić przedsiębiorcę o szczegółowe przedstawienia rozliczeń podatkowych, w celu sprawdzenia przychodu uprawniającego do korzystania z ulgi oraz do dochodu, na podstawie którego są wyliczane składki. Ponadto ZUS będzie mógł weryfikować oświadczenia o osiągniętym przychodzie i dochodzie w urzędach skarbowych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów