0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

To już ostatnia chwila – płatnicy muszą rozliczyć PIT za pracownika do 31 stycznia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firmy, które w 2019 r. zatrudniały osoby fizyczne lub wypłacały np. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy należności z praw majątkowych muszą rozliczyć PIT za pracownika do 31 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do najbliższego piątku mają one obowiązek sporządzić deklaracje PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR oraz IFT-1R za 2019 rok i przekazać je do urzędu.

PIT za pracownika do 31 stycznia wyłącznie drogą elektroniczną

PIT-11 i PIT-R za 2019 rok wysyła się do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 roku. Natomiast pracownikom przekazuje się je maksymalnie do 2 marca 2020 roku (ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę, co oznacza, że termin zostaje wydłużony do najbliższego dnia roboczego przypadającego po terminie ustawowym).

Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR składa się wyłącznie w urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2020 r.

Deklaracje dla urzędu skarbowego sporządza się i wysyła tylko w wersji elektronicznej. To oznacza, że nie można ich już wysłać pocztą czy zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

Jak wynika z komunikatów ministerstwa, w 2020 roku PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR należy złożyć na właściwych wzorach. W związku z tym w styczniu 2020 roku wysłać można PIT tylko w najnowszej wersji, a wersje poprzednie są automatycznie odrzucane przez ministerstwo. Jest to wynikiem zmian podatkowych, jakie miały miejsce w 2019 roku. Wysyłając deklaracje w formie elektronicznej, w przypadku płatników będących osobami fizycznymi, należy je podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (wszystkie formularze) lub

  • danymi autoryzującymi (jedynie PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR).

Natomiast w przypadku płatników niebędących osobami fizycznymi (np. spółek) formularze można podpisywać jedynie podpisem kwalifikowanym.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru też do do 31 stycznia?

Po wysłaniu PIT-ów płatnik najpóźniej 31 stycznia 2020 r. powinien otrzymać także zwrotne urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Warto mieć na uwadze, że deklarację uznaje się za doręczoną wtedy, gdy uzyska się potwierdzenie przyjęcia wysyłane przez bramki MF.

Potwierdzane to jest automatycznie generowane przez system Ministerstwa Finansów, lecz gdy system ministerstwa jest przeciążony, wówczas czas oczekiwania na UPO oraz informację o poprawnym przetworzeniu deklaracji możne znacznie się wydłużyć. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia deklaracji dzień po terminie będzie uznane za niedopełnienie obowiązków płatnika.

PIT za pracownika do 31 stycznia – to proste z systemem wFirma.pl!

Oprogramowanie wFirma.pl służące do prowadzenia kadr i płac online umożliwia generowanie deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR oraz IFT-1R. Pozwala także na ich bezpośrednią wysyłkę. Po wybraniu utworzonego formularza należy wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US ALBO ZUS.

Po przyjęciu deklaracji przez urząd istnieje możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (funkcja POBIERZ UPO).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów