0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rząd planuje zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Około miesiąc temu do resortu rozwoju, pracy i technologii zostało skierowane pytanie dotyczące prac nad tworzeniem nowej ustawy o zatrudnianiu obcokrajowców. W odpowiedzi na interpelację poselską ministerstwo potwierdziło, że zakończyły się prace nad założeniami  dotyczącymi wspomnianej ustawy. Dowiedz się, jakie zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców planują rządzący!

Planowane zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców ma uwzględniać nie tylko wnioski, jakie powstały przy ocenie funkcjonowania obecnych rozwiązań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lecz także być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby polskiego rynku pracy. Celem nowelizacji przepisów jest m.in.: 

  • wyższy udział w rynku pracy pracowników o wysokich kwalifikacjach;
  • poprawa efektywności i szybkości procedur wydawania zezwoleń na pracę;
  • wdrożenie bezpiecznego, czytelnego i elektronicznego systemu obsługi procesów legalizujących zatrudnianie cudzoziemców, pozwalającego państwu na dostęp do pełnej informacji dotyczącej obcokrajowców podejmujących pracę w Polsce oraz redukowanie pojawiających się nadużyć.

Dodatkowo przewidziane są też zmiany kompetencyjne w zakresie „klasycznych” zezwoleń na pracę. Ich wydawanie miałoby się odbywać na poziomie powiatu, a wojewodzie zostałyby przyznane kompetencje organu odwoławczego w sprawach rozstrzyganych przez organy powiatowe.

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców powinny wejść w życie z 1 stycznia 2022 roku, przy czym okres dostosowania systemów informatycznych do tych zmian będzie wynosił ok. 2 lata.

Zmiany w powierzaniu pracy sezonowej cudzoziemcom

Odpowiadając na pytanie posła, resort wskazał również, jakie zmiany są planowane w zakresie zatrudniania obcokrajowców do pracy sezonowej. Możemy przeczytać: 

W zakresie powierzania pracy sezonowej cudzoziemcom planowane jest m.in. wprowadzenie pełnej elektronizacji procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonową oraz umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę sezonową w przypadkach, gdy cudzoziemiec nie zgłosił się do pracodawcy. Umorzenie takie będzie następowało automatycznie i będzie ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym. System będzie także automatycznie monitorował brak zawarcia umowy o pracę między pracodawcą a cudzoziemcem lub odprowadzania od niej składek na ubezpieczenia społeczne. Rozważane jest również ograniczenie instytucji zezwolenia na pracę sezonową tylko do cudzoziemców, którzy wjadą na terytorium RP w celu pracy sezonowej, tj. tzw. cudzoziemców dyrektywowych.

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców, które zostały przedstawione wyżej, mają wejść w życie od początku przyszłego roku. Przedsiębiorca zatrudniający takie osoby powinien być świadomy, jaki wpływ będzie miało to na jego dalsze działania. Z pewnością bardzo obiecująca dla zatrudniających cudzoziemców może być poprawa procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę, wiadomo nie od dziś, że jest to żmudny, czasochłonny i bardzo angażujący proces.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów