Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy

Przez jaki okres oraz w jakich przypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy za pracownika? czytaj dalej

Osoba współpracująca a ubezpieczenie chorobowe

Czy nieterminowa opłata składek ZUS za osobę współpracującą wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego? czytaj dalej

Wstępne badania lekarskie - obowiązek przeprowadzenia

Kiedy przedsiębiorca nie ma obowiązku kierowania na badania lekarskie nowo zatrudnionego pracownika? czytaj dalej

Czy pracownica traci prawo do urlopu rodzicielskiego, gdy dziecko uczęszcza do żłobka?

Czy pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim, zapisując dziecko do żłobka, traci urlop rodzicielski? czytaj dalej

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika

Czy w przypadku odmowy poddania się badaniom można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy? czytaj dalej

Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej a świadectwo pracy

Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący osobie niepełnosprawnej należy wykazać w świadectwie pracy? czytaj dalej

Zmiana składki na Fundusz Pracy

W jaki sposób zmienić na deklaracji ZUS DRA wysokość składki na Fundusz Pracy po ukończeniu 60 roku życia? czytaj dalej

Złożenie zeznania podatkowego w przypadku zatrudnienia więcej niż 5 pracowników

Czy zatrudniając więcej niż 5 osób przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowych w formie elektronicznej? czytaj dalej

Urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej w grudniu

Jak prawidłowo obliczyć urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej w grudniu, dla której jest to pierwsze zatrudnienie? czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - osoba współpracująca

Jak zgłosić osobę współpracującą do ZUS gdy została ona już zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny? czytaj dalej

Urlop na żądanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez pracownika

Czy 2 dni urlopu, które przysługują pracownikowi wychowującemu dziecko do 14 lat wliczają się do urlopu wypoczynkowego? czytaj dalej

Praktyka absolwencka na okres dłuższy niż 3 miesiące

Na jaki najdłuższy okres można zawrzeć umowę o praktyki absolwenckie i umowę można ją przedłużyć? czytaj dalej

Zasiłek macierzyński a przysposobienie dziecka

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc wnioskować o otrzymanie zasiłku macierzyńskiego przy przysposobieniu dziecka? czytaj dalej

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę

Jakie składki ZUS należy opłacać w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osobę posiadającą prawo do emerytury? czytaj dalej

Składki ZUS przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Sprawdź, ile musisz płacić na ubezpieczenia społeczne przy tej formie prowadzenia biznesu. czytaj dalej

Składki ZUS za pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne trzeba opłacać za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia? czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Wpłynęła do mnie zaliczka na 100% zamówienia. Jak ją udokumentować i kiedy muszę wystawić fakturę VAT?
Zobacz odpowiedź eksperta