Poradnik Przedsiębiorcy

Zdaniem eksperta

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Czy należy wyrejestrować członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego otwierając działalność na urlopie wychowawczym? czytaj dalej

Szkolenie BHP po ponownym zatrudnieniu pracownika

szkolenie BHP Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ale czy szkolenie BHP jest wymagane dla pracownika, który ponownie podejmuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy? czytaj dalej

Czy rolnik może zatrudnić pracownika na umowę o pracę?

rolnik Często zdarza się, że osoba prowadząca gospodarstwo rolne nie może sobie poradzić ze wszystkimi obowiązkami sama. Czy w takim przypadku rolnik może zatrudnić do pomocy pracownika? Co się z tym wiąże? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zmiana stanowiska a szkolenie stanowiskowe BHP

Czy pracownik, który zmienił stanowisko pracy w obrębie jednej firmy musi dodatkowo przejść szkolenie stanowiskowe BHP? czytaj dalej

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy

Przez jaki okres oraz w jakich przypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy za pracownika? czytaj dalej

Osoba współpracująca a ubezpieczenie chorobowe

Czy nieterminowa opłata składek ZUS za osobę współpracującą wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego? czytaj dalej

Wstępne badania lekarskie - obowiązek przeprowadzenia

Kiedy przedsiębiorca nie ma obowiązku kierowania na badania lekarskie nowo zatrudnionego pracownika? czytaj dalej

Czy pracownica traci prawo do urlopu rodzicielskiego, gdy dziecko uczęszcza do żłobka?

Czy pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim, zapisując dziecko do żłobka, traci urlop rodzicielski? czytaj dalej

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika

Czy w przypadku odmowy poddania się badaniom można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy? czytaj dalej

Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej a świadectwo pracy

Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący osobie niepełnosprawnej należy wykazać w świadectwie pracy? czytaj dalej

Złożenie zeznania podatkowego w przypadku zatrudnienia więcej niż 5 pracowników

Czy zatrudniając więcej niż 5 osób przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowych w formie elektronicznej? czytaj dalej

Urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej w grudniu

Jak prawidłowo obliczyć urlop wypoczynkowy dla osoby zatrudnionej w grudniu, dla której jest to pierwsze zatrudnienie? czytaj dalej

Urlop na żądanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez pracownika

Czy 2 dni urlopu, które przysługują pracownikowi wychowującemu dziecko do 14 lat wliczają się do urlopu wypoczynkowego? czytaj dalej

Zasiłek macierzyński a przysposobienie dziecka

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc wnioskować o otrzymanie zasiłku macierzyńskiego przy przysposobieniu dziecka? czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy osoba zarejestrowana jako bezrobotna, której nie przysługuje zasiłek ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?
Zobacz odpowiedź eksperta