0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalny okres zawieszenia działalności a składki ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Planuję zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, jednak nie wiem, czy obejmie ona minimalny okres zawieszenia działalności czyli 30 dni. Czy jeżeli okres zawieszenia będzie krótszy niż 30 dni, to składki ZUS płacę proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym miesiącu, czy w pełnych kwotach?

Marcin, Nowy Tomyśl

 

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej oraz zgłoszenia jej wznowienia przed upływem minimalnego okresu zawieszenia działalności który wynosi 30 dni, nie można mówić o skutecznym zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Taka sytuacja jest traktowana tak, jakby działalność nie została w ogóle zawieszona. W związku z tym będzie Pan zobowiązany opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pełnych obowiązujących Pana podstaw wymiaru, gdyż zawieszenie działalności przez okres krótszy niż wskazany w ustawie minimalny okres zawieszenia działalności nie jest skuteczne i nie powoduje przerwy w podleganiu ubezpieczeniom.

Art. 23 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów