0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga w składkach na FP i FGŚP po urlopie wychowawczym u nowego pracodawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniłem w połowie stycznia bieżącego roku pracownicę, która do końca roku poprzedniego przebywała na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy. Wiem, że na pracownika, który wraca do pracy po urlopie wychowawczym, obowiązuje ulga w składkach na FP i FGŚP. Czy ta ulga przechodzi na kolejnego pracodawcę? Czy nie będę musiał opłacać tych składek z tytułu omawianego zatrudnienia?

Konstanty, Łódź

 

Pracodawca jest zwolniony z opłacania składek zarówno na Fundusz Pracy, jak i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników powracających do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Należą do nich:

Szczegółowe zasady mówiące o tym, jak powinna być stosowana ulga w składkach na FP i FGŚP, zostały opisane w części dotyczącej Funduszu Pracy w art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 roku poz. 1065 z późn. zm.) oraz w części dotyczącej FGŚP w art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1256 z późn. zm.). Z przywołanych zapisów wynika, że zwolnienie to następuje od pierwszego dnia miesiąca po powrocie do pracy i obowiązuje przez kolejnych 36 miesięcy.

Z omawianej ulgi mogą skorzystać pracodawcy w odniesieniu do wyłącznie tych pracowników, którzy powrócili z wymienionych rodzajów urlopów. Jednak należy mieć na uwadze, że dotyczy to wyłącznie zakładu pracy, który tego urlopu udzielił. Wyjątkiem jest tu przejęcie pracowników w trybie art. 23¹ KP. To jedyna sytuacja, gdy ze zwolnienia z opłacania składek na wymieniane fundusze może skorzystać pracodawca, który urlopu nie udzielał, gdyż dokonał tego poprzedni pracodawca przed nastąpieniem przejęcia pracowników. Przejmujący ma wtedy prawo do kontynuowania ulgi w opłacaniu składek przejętych zatrudnionych.

W związku z powyższym autor pytania nie będzie mógł skorzystać z ulgi. Od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie brutto będzie musiał dodatkowo opłacić składki w wysokości:

  • 2,45% Fundusz Pracy

  • 0,1% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów